Банките ще отсрочват кредитите само за изрядните платци

Дата: 07.04.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Банките ще отсрочват кредитите само за изрядните платци

Банките ще започнат да предлагат отсрочване на вноските по кредитите за фирми и граждани, които са изпаднали в затруднение заради кризата, предизвикана COVID-19. От облекчението ще може да се възползват само тези, които до момента са били изрядни платци, съобщи пред бТВ председателят на Асоциацията на банките в България и изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов. За редовни платци се считат тези, които не са имали просрочия, както и тези, чиито вноски са с 30 дни забава, считано от обявяването на извънредното положение.

Банките ще продължат да работят и с проблемните си клиенти, увери Андронов. Както и досега те могат да се обръщат към обслужващите банки и след индивидуални оценки на платежоспособността им, ще се търсят начини за разсрочване на задълженията или предоставяне на допълнителни обезпечения.

Одобреният мораториум от Европейския банков орган и БНБ няма да класифицира отсрочените кредити като лоши, което няма да води до допълнителни разходи за банките да правят резерви. Това ще помогне на банките да разполагат с повече ресурс за кредитиране.

Андронов не посочи за какъв период от време ще бъде кредитната ваканция. "Предложили сме достатъчно дълъг период от време, в който затруднените клиенти да си стъпят на краката, но в същото време срокът трябва да е здравословен и за самите банки", поясни банкерът. Клиентите ще може да избират дали да разсрочат лихви и главница едновременно, или само лихвите.  Кредитната ваканция няма да носи тежести като наказателни лихви, вписване в кредитния регистър на нередовните длъжници или др. "Просто ще удължим периода на погасяване на целия кредит", обясни Анронов.

Фирмите и гражданите ще имат време да се възползват от мораториума до 30 юни. В петък БНБ даде срок от 5 дни на търговските банки да представят единни правила за кредитна ваканция.

 БНБ вече въведе пакет от мерки на стойност 9.3 млрд. лв., които да гарантират по-голяма ликвидност в търговските банки. Една от тях е банките да не раздават дивиденти и изцяло да капитализират печалбата си от миналата година в размер на 1.6 млрд. лв. Друга мярка е да намалят експозициите си към чуждестранни банки и по този начин да си осигурят около 7 млрд. лв. допълнителен ресурс.