Без свинско месо на фермерските пазари

Дата: 23.07.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
Без свинско месо на фермерските пазари

Във връзка с обстановката у нас по отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) налага по-строги мерки и забранява търговията с прясно свинско месо, месни заготовки и продукти, съдържащи свинско месо на територията на всички регистрирани фермерски пазари в страната.

БАБХ прилага всички мерки в съответствие с действащото законодателство, а конкретните мерки, описани в заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 19 юли 2019 г., са с оглед превенция и ограничаване разпространението на болестта чрез продажбата на прясно свинско месо и сурови продукти от свинско месо с неизяснен произход.

Инспекторите от отдел „Контрол на храните”, от съответните областни дирекции по безопасност на храните, ще извършват засилен постоянен официален контрол на фермерските пазари в дните, в които те се провеждат.

При проверките ще се следи за спазването на настоящата заповед, а при констатиране на нарушения и несъответствия ще се предприемат предвидените в законодателството административни и административно-наказателни мерки.