Бюджетът на ОПРЧР се увеличава със 133,7 млн. лева

Дата: 29.07.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Бюджетът на ОПРЧР се увеличава със 133,7 млн. лева

Правителството прие трето изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г. С промяната се осигурява финансиране за целенасочени мерки, които имат пряк ефект върху най-засегнатата част от населението в резултат на разпространението на вируса COVID-19 - безработни лица, хора, застрашени от загуба на работно място, както и други уязвими групи.

Средствата за мерки срещу коронавируса осигуряват чрез увеличаване на бюджета на ОПРЧР 2014-2020 с 133 790 507 лв. Средствата са пренасочени от бюджетите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (28 790 507 лв.) и Оперативна програма „Добро управление“ (105 000 000 лв.), както и чрез прехвърляне на неусвоени към момента средства от досегашния бюджет на ОПРЧР 2014 - 2020 между приоритетните оси на програмата.

Изменението е част от социалните и икономически мерки, които правителството предприема за справяне с последствията от пандемията.