Големите проблеми на малките хартиени листовки

Дата: 01.04.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Големите проблеми на малките хартиени листовки
Един от традиционните начини за реклама е разпращането на хартиени листовки, брошури и каталози. Това все още е разпространена практика, макар да живеем във времената, в които опазването на ресурсите и чистотата на градовете са сред най-важните приоритети за обществото ни. 
 
Всяка седмица се разпространяват хартиени търговски съобщения в милионен тираж. След като изпълнят комуникационните си цели, те се трупат на купчини пред  блоковете, стелят се в градинките, подети от вятъра и остават завинаги в отводнителните шахти, в клоните на дърветата и на сметището. Има ли все още място за хартиените брошури в рекламния микс на компаниите или те създават повече проблеми, отколкото да дават решения? Преценете сами:
 
Проблем 1: Екосъобразност
 
Тонове хартия се произвеждат, отпечатват и почти непосредствено след това се изхвърлят на боклука под формата на хартиени рекламни материали. Само във Франция, само едно семейство получава годишно по 30 килограма нежелани рекламни листовки в пощенската си кутия, сочи проучване на асоциацията Zero Waste France. Дори да са произведени от рециклирана хартия, те пак използват ценен, трудно възобновяем ресурс - хиляди изсечени дървета. 
 
Обезлесяването на горите води след себе си още последствия - намаляване на биоразнообразието и нарушаване на екосистемите. В Наръчник на WWF се посочва: “Потреблението на хартия в световен мащаб възлиза на един милион тона дневно, като съществува тенденцията за увеличаване на това потребление. В някои региони нарасналото производство и добив на целулозни влакна застрашава последните останали естествени гори, тяхната безценна флора и фауна и хората, зависещи от тях.” Друг фактор, който неминуемо оказва своето влияние върху околната среда, са газовете, отделящи се във въздуха, при транспортирането на хартията до печатниците. А и при последващото й разпространение към домакинствата. В допълнение рециклиращите компании обясняват, че колкото по-гланцирана е хартията и печатът – многоцветен, толкова по-трудно и ресурсоемко става рециклирането на хартията.
 
Проблем 2: Естетичност и околна среда
 
След като пристигне в крайната си точка – пощенската кутия или входната врата на потребителя, животът на хартиената брошура рядко е по-дълъг от 10 минути. След това тя се превръща в боклук, с който трябва да се справяме. Резултатите, както може да се убеди човек от кратка разходка, в който и да е квартал, не са завидни. Брошурите се въргалят по земята, задръстват пощенските кутии, замърсяват средата, в която всички ние живеем. Това не остава незабелязано и често е обект на дискусия в социалните мрежи и форуми.
 
Проблем 3: Ефективност на посланието
 
Ако се отпечата тираж от 250 хиляди листовки, това означава ли, че те са достигнали до 250 хиляди потребителя? Хартиените листовки не могат да предоставят такива точни данни. При тях е известен само броя отпечатани копия и домакинствата, до които са били разпратени. Така печатните листовки се превръщат в маркетингов разход, за чиито резултат няма достоверна измерваемост. Защо тогава, въпреки очевидни недостатъци, големите вериги и малките търговци продължават да използват този изживял времето си канал за реклама? Защото често в бизнеса, особено когато говорим за утвърдени в продължение на десетилетия практики, инерцията при решенията е много силна. Но алтернатива има и тя вече се припознава дори от големи традиционалисти в печатането като ИКЕА и френската Monoprix, които се отказаха от своите хартиени каталози и преминават изцяло на дигитални брошури. Посочената причина - бързите темпове на дигитализация на потребителите и екосъобразността на това решение. 
 
Ето и още данни за предимствата на дигиталните брошури пред хартиените: 
 
Предимство 1 на дигиталните брошури – без отпадъци
 
Първото и очевидно предимство на дигиталните брошури пред хартиените е, че за тяхното „отпечатване“ не се използва хартия. Дигиталните материали не генерират физически отпадък, който да трябва да бъде извозван и рециклиран. Само ИКЕА ще спести от отпечатването на 40 милиона каталози – толкова са отпечатани през 2019 година. А през 2021 г. компанията ще отпечата 0, защото дотогава ще е преминала изцяло към дигитално предаване на информацията. 
 
Предимство 2 на дигиталните брошури – отлична отчетност
 
Дигиталната реклама във всичките си форми, включително и чрез онлайн брошури може да бъде успешно измерена по многобройни показатели – брой разглеждания на брошурата, разгледани страници, търсени продукти, посещения в магазина от потребители, разгледали брошурата. Предимството на дигиталната брошура е, че тя може да се разпространява в широка мрежа от рекламни площадки – социални мрежи, медии, интерактивни банери, нюзлетъри и т.н. 
 
Предимство 3 – законосъобразно е
 
Една по една страните от ЕС приемат директиви, които забраняват разпращането на непоискани търговски съобщения от хартия. В Холандия вече се изисква поставянето на лепенка с изрично съгласие „Да, искам рекламни листовки“ на пощенските кутии. От официалния сайт на град Хага става ясно, че само хора, които изрично посочат съгласието си, ще получават рекламни съобщения. Същият експеримент ще проведе и Франция, информира Orange.fr – там активното съгласие замества активният отказ, като се очаква до края на 2021 г. хартиените брошури изцяло да отпаднат като мярка за подобряване на екологията на страната. Пощенската администрация на Унгария - Magyar Posta, също обяви, че излиза от пазара за разпространение на непоискани рекламни материали от 1-ви юли 2021 г.
 
Алтернатива има
 
„Интернет пенетрацията в България е вече почти 80%. Това означава, че голяма част от активното население на страната използва интернет и е съвсем логично търговците да фокусират натам своите усилия“, смятат от Offerista Group Bulgaria – собственик на Broshura.bg – мястото за дигиталните листовки, брошури и каталози на ритейлърите. 
 
Offerista Group, чрез широкия си набор от дигитални предложения, се очертава като най-търсеният партньор, който търговците могат да използват, за да привлекат потребителите в своите магазини и търговски обекти. С решенията на Offerista търговците могат да изградят директна комуникация с потребителите си чрез множество дигитални канали като реклами в популярната платформа за разпространение на дигитални брошури - Broshura.bg,  реклами в социалните медии, видео програматик реклами (Offerista Engage) и други.
 
Например, заради сътрудничеството си с Offerista Group, голяма DIY верига в Австрия преосмисля изцяло маркетинговата си стратегия. С множество магазини в цяла Европа, клиентът прави значителни инвестиции в хартиени брошури и листовки, но поради пандемията осъзнава, че те не осигуряват нужната ефективност и търсят алтернатива за привличане на потребители. За тази цел веригата си партнира с Offerista Group, която преобразува брошурите им в дигитален формат и ги разпространява до крайния потребител чрез своите онлайн платформи. Дигиталните бизнес решения на Offerista дават толкова добри резултати, че клиентът сега планира постепенно да премахне изцяло хартиените си брошури до края на 2021 г. 
 
Над 50% от клиентите*, с които Offerista Group Bulgaria си партнира и са се включили в анкетата, заявяват, че планират изработването на брошури/каталози, които да се разпространяват само дигитално.