Касите за многократна употреба генерират 95% по-малко отпадъци

Дата: 21.10.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Касите за многократна употреба генерират 95% по-малко отпадъци

„Kaufland България” развива природосъобразна доставка на свежи продукти в каси за многократна употреба вместо в еднократни картонени и пластмасови опаковки. За 2019 г. компанията е транспортирала над 28 млн. кг плодове и зеленчуци в 100% рециклируеми сгъваеми каси за многократна употреба. По този начин за същия период търговската верига е спестила на атмосферата близо 1000 тона въглеродни емисии за една година, което се равнява на 400 дизелови автомобила по-малко по пътищата. Калкулацията е изготвена с разработения от немската фондация „Щифтунг Инициативе Мервег“ калкулатор, който изчислява въглеродния отпечатък според използваното средство за доставка. Калкулаторът е създаден на база независимо проучване на немския институт Фрауенхофер.

В тази връзка „Kaufland България” получи специален сертификат за намален въглероден отпечатък, връчен от Euro Pool System (EPS) – компанията, предоставяща и обслужваща устойчивите сгъваеми каси и лидер в опаковките за многократна употреба за доставка на свежи продукти в Европа. Компанията е сертифицирана по стандарта BRC за съхранение и дистрибуция на обекти в Холандия, Белгия, Испания, Чехия, Полша и Германия. Работи съгласно най-високите международно утвърдени стандарти за качество (ISO 9001) и гарантира, че всички каси са в съответствие с международното законодателство за безопасност на храните, миграция и проследяване.

Към момента 50% от плодовете и зеленчуците в хипермаркетите, основно българска продукция, се транспортират и съхраняват в устойчивите каси, обслужвани от Euro Pool System.

Според проучване на немската фондацията „Щифтунг Инициативе Мервег“ касите за многократна употреба са най-устойчивото решение във веригата за доставка на свежи продукти. При използването на EPS каси се използва 29% по-малко природен газ, консумацията на енергия намалява с 39% и се генерират 95% по-малко отпадъци в сравнение с опаковките за еднократна употреба.

Употребата на EPS каси има директно отражение и върху оптимизацията на логистиката в „Kaufland България”. Тъй като са сгъваеми те заемат 86% по-малко обем при обратно транспортиране. По този начин за 2019 г. търговската верига е осъществила над 2,8 млн. ротации на сгъваеми каси за многократна употреба, като същевременно е спестила 990 обратни транспортни курса. Това се равнява на близо 400 тона въглеродни емисии, спестени на атмосферата в сравнение с 2018 г.

ЕPS касите отговарят на най-строгите изисквания за хигиена. В края на всяка ротация Euro Pool System почиства амбалажа в съответствие със строг режим и природосъобразни препарати, преди отново да го въведе в логистичния цикъл.