Кока Кола е спестила 20 млн. литра вода в производствените си процеси през изминалата година

Дата: 29.05.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
Кока Кола е спестила 20 млн. литра вода в производствените си процеси през изминалата година

Общо 29 млн. литра вода са спестени в производствените бази на Кока Кола в Костинброд и Банкя. Това се равнява на средното годишно потребление на питейна вода на 800 българи. Освен това 95 на сто от генерираните в производството отпадъци са били рециклирани. Това стана ясно по време на обявяването на доклада за устойчиво развитие през 2018 г. на компанията. На събитието присъстваха изпълнителният директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България Юрг Буркхалтер и изпълнителният директор на Кока-Кола България Евелин Де Лирснайдер, които представиха някои акценти от устойчивата политика на Системата на Кока-Кола в България.

Един от тези акценти е постигане на оптимално използване на водните ресурси в количествено отношение на всеки етап от производството на продуктите на компанията. През 2018 г. производителят е използвал повторно около 40 млн. литра вода.

С поредица от инвестиции за подобряване на енергийната ефективност по време на производството, Кока Кола е успяла да сведе през 2018 г. емисиите на въглероден диоксид до 43,4 грама за всеки литър произведена напитка. Част от иновациите през последната година са довели до намаляване със 7 грама теглото на пластмасовата опаковка от 2,5 литра на един от брандовете минерална вода на компанията. Сега празната бутилка на този продукт тежи 51 грама.