Лидия Тасева-Пеева е новият финансов директор на "Девин" ЕАД

Дата: 17.05.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Лидия Тасева-Пеева е новият финансов директор на "Девин" ЕАД
Лидия Тасева-Пеева е новият финансов директор на "Девин" ЕАД. Тя  има повече от 15 години опит като финансист в PricewaterhouseCooper, където последно е заемала позицията старши мениджър. Работата ѝ до момента включва управлението на финансовите резултати и инвестиции за международни компании в различни отрасли, включително сектора на бързооборотните стоки, недвижими имоти, промишлено производство и комунални услуги.
 
Лидия Тасева-Пеева е възпитаник на Софийския университет със специалност „Финанси, банково дело и бизнес администрация“, дипломиран експерт-счетоводител в България и член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA, една от най-големите международни финансови асоциации).