„Монделийз България“ се присъедини към българската Харта на многообразието

Дата: 22.07.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
„Монделийз България“ се присъедини към българската Харта на многообразието

Монделийз България“ се присъедини към Хартата на многообразието в България и така стана част от общността от компании у нас, които се ръководят от ценностите на многообразието в своята бизнес стратегия и поставят на първо място таланта и уменията на своите служители, независимо от техните различия.

България е 25-ата страна членка на ЕС, въвела подобна препоръчителна политика за насърчаване на многообразието и равенството и споделяне на добрите практики между компаниите в това отношение. Хартата на многообразието в България е съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), която цели да насърчи социалното приобщаване и равните възможности на всички служители чрез популяризиране на ценностите на многообразието и въвеждането на приобщаващи практики на работното място.

„Това е естествена стъпка, която ние предприемаме, тъй като темата за многообразието и приобщаването е заложена и в следваната от нас ценност – „Прави, каквото трябва, правилно“, която е част от ангажимента на компанията да създава и развива разнообразна, приобщаваща и хармонично свързана общност. Говорим за корпоративна култура, подкрепяща многообразието, която е приета и от нашите служители, но и култура, която ни помага да постигаме по-добри резултати, докато управляваме бъдещето на продуктите за похапване“, споделя Лилия Борисова, Търговски директор.

С подписването на Хартата на многообразието компанията се съгласява да прилага 7-те принципа на документа и да популяризира и работи за насърчаване на многообразието на работното място, като осигурява равни възможности без значение на пол, сексуална ориентация, възраст, религия или етническа принадлежност.

Компанията вярва, че способностите, които всеки има, са важни и ценни, и затова се ангажира да създава работна среда, в която всеки може да се развива. Затова, като част от политиката й на социално отговорна организация, са заложени редица програми, свързани с родителския отпуск, глобална философия за гъвкаво работно време и изнесен офис, редица кампании, свързани с разбиване на стигмата около психическото здраве и осветяване на „невидимите“ проблеми, чрез които да се създаде среда, където служителите се чувстват достатъчно комфортно, за да споделят своите истории без предразсъдъци.

Марките на „Монделийз Интернешънъл“ по света също заемат позиция относно многообразието:

• Пакетите на Oreo Pride в САЩ показаха подкрепа за LGBTQ + общността;

• Кампанията на Lacta „Виж любовта“ в Гърция прикани хората да погледнат отвъд стереотипите;

• Cadbury си партнира с Age UK в кампанията си „Дари думата си“ и насърчи хората да го направят като дарят разговор със самотен възрастен човек.

Темата за жените като част от лидерите също е актуална за компанията:

• Hungry for More е амбициозна кампания, предназначена да популяризира и разкаже историята на съвременните реалности на Продажбите, за да се привлекат и задържат талантливи жени.

Работно място без пристрастия:

• Гъвкавото работно време е критична част от изграждането на съвременна култура на развитие, позволяваща на всички служители да извършват работата си, когато и където се чувстват в най-добрата си форма.