Несъстоятелностите в България намаляват, но ЦИЕ се увеличават

Дата: 11.10.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
Несъстоятелностите в България намаляват, но ЦИЕ се увеличават

Тенденциите в несъстоятелността в страните от Централна и Източна Европа се променят. След спад от 6% през 2016 г. и от 14% през 2015 г., за 2017 г. тя нараства с 6,4%. Това се случва на фона на подобрената икономическа активност в региона през последните години, когато особено през 2017 г. средният ръст на БВП се покачи до 4,5% - най-високият от 2008 г. насам. Независимо от това, благоприятната бизнес среда през 2017 г. не беше достатъчна, за да се подобри ликвидността на компаниите, показва анализ на „Кофас България”, международна компания за кредитното застраховане и за защита срещу риск от финансови загуби.

В тези условия България е една от малкото страни от региона, в която броят на несъстоятелностите за този период намалява. „Общият им брой в България за 2017 г. е 311, като в проценти това се равнява на 0,08% от всички компании. Тази стойност показва сериозен спад с 18,4%, в сравнение с предходната 2016 г.“, коментира Милена Виденова, управител на „Кофас България”. „Но прогнозите ни са, че тези темпове ще намалеят значително през следващите години, а и въпреки спада в несъстоятелността, се отбелязва ръст в задлъжнялостта. Това е сигнал, който компаниите трябва отбележат и да управляват рисковете разумно“, допълни тя.

В региона все повече държави са засегнати от увеличаване на несъстоятелността. През годината девет страни отбелязват по-голям брой фалити – Хърватия, Естония, Унгария, Литва, Полша, Румъния, Русия, Сърбия и Словения. Пет държави отбелязват намаление, които са България, Чехия, Латвия, Словакия и Украйна. По регионален признак има голяма динамика, варираща от 27,1% намаление на несъстоятелността в Словакия и спад от 26% в Чехия до леко увеличение от 2,4% в Естония и 2,5% в Румъния и дори от ръст от 40,1% в Хърватия.

За 2018 и 2019 г. „Кофас” прогнозира продължаващо увеличение на броя на несъстоятелностите в региона и това потвърждава края на един икономически цикъл в Централна и Източна Европа. През 2018 г. средният брой на фалитите ще се увеличи с 10,4%, като повече държави ще регистрират увеличение на производството. Очаква се Полша да регистрира ръст от 20,2% в производствения процес по несъстоятелност и преструктуриране. Сърбия и Словакия, от друга страна, ще изпитат свиване на несъстоятелността. По-слабият икономически растеж ще бъде фактор, допринасящ за средния брой несъстоятелности в Централна и Източна Европа, които ще се увеличават с 15,5% през 2019 г.