Песимистичното настроение продължава да предвещава криза

Дата: 08.04.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Песимистичното настроение продължава да предвещава криза
Като цяло в по-малка или по-голяма степен българите са песимистично настроени спрямо ситуацията в страната, показва синдикирано проучване на Ipsos в България по време на извънредното положение свързано с covid-19 (първа вълна)*. Основните причини за това са свързани със здравната и финансово-икономическата кризи, които според някои са налице, а според други се задават.  
 
Често, като причина за негативната оценка, биват посочвани и мерките, които се взимат срещу разпространението на заразата, а също се засяга и темата за строгостта и спазването им.
 
 
Запитани какви чувства и емоции изпитват, над една пета спонтанно посочват „притеснение“. С по-малки натрупвания се споменават „ страх“ и „несигурност“. Като цяло, по-малък, но непренебрежим е делът на тези, които са позитивно настроени, имат надежда, че нещата ще се оправят и/или са спокойни – общо около една четвърт.
 
Като паралел, средно 35% от хората в 15 други страни**, където Ipsos провежда проучване на мнението и поведението в настоящата ситуация, се чувстват притеснени за здравето си. А 55% - за здравето на тези, които са по-слаби и уязвими от коронавируса.
 
 
 
В настоящата ситуация, мнозинството от хората имат очаквания частните компании да подпомогнат служителите си финансово (69%); половината отбелязват: „компаниите да предлагат на хората повече възможности подпомагащи дейностите им у дома“, а темата за очаквания бум на онлайн услугите е засегнат от всеки четири от десет респондента , посочвайки „компаниите да подобрят онлайн услугите си“.
 
 
Във връзка с онлайн потреблението разбираме, че половината от градското население ползва социални медии по-често в сравнение с преди 1 месец, като това важи в еднаква степен както за различните възрастови групи, така и за двата пола.
 
Изводът от този резултат е, че компаниите имат възможността да достигнат до все по-широка аудитория, инвестирайки в дигитална реклама. Въпросите, пред които обаче рекламодателите се изправят сега повече от всякога, са много: Доколко креативната идея е грабваща вниманието на потребителя? Доколко рекламата няма да бъде пропусната (skipped)? A дори изгледаната реклама – доколко се свързва с бранда и „работи“ ли за него?
 
Върху отговорите на тези и други въпроси, касаещи предварителната и последващата оценки на рекламните идеи и изпълнения (склонност за покупка, влияние върху марката и пр.) работят експертите в Ipsos, специализирани в Creative Excellence методологии. За повече информация, може да се свържете с нас на officebg@ipsos.com.
 
 
*Паспорт на проучването:
Метод за набиране на данни: Онлайн анкета за самопопълване 
Целева група: Градско население на възраст 18-55 г. със заложени квоти по пол, възрастови групи и региони
Обем на извадката: 405 интервюта 
Период на провеждане на полевата работа: 27-30.03.2020 г. (първа вълна)
Честота на провеждане: Седмично
 
**Проучването е проведено в 15 страни (Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Русия, Великобритания, САЩ, Виетнам, Китай, Индия, Бразилия, Мексико и Испания) в периода 26-30 март, 2020 г.. Общият обем на извадката е 13 785 души, а методът за набиране на данни – онлайн анкета за самопопълване.