Позиция на СМТ: „Зелените коридори“ във веригите не са работеща мярка

Дата: 18.11.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
 Позиция на СМТ: „Зелените коридори“ във веригите  не са работеща мярка
В официална позиция на Сдружението за модерна търговия, разпространено днес до медиите се казва, че ограничението не изпълнява ефективно ролята си на защита за хората над 65 години и затруднява останалите потребители. 
 
СМТ, което обединява 12 от най-големите търговски вериги в България, предлага мярката за хората на и над 65-годишна възраст да отпадне. Компаниите имат готовност за съвместна разяснителна кампания с Министерство на здравеопазването с апел за въздържане от пазаруване във времето от 8:00 до 10:00 сутринта за хората под 65 години. 
 
„Въвеждането на „зелен коридор“ за хора на и над 65 години от 13:30 до 16:30 ч. в търговските обекти предизвиква повече напрежение, отколкото решения в условията на пандемия и засилен риск от зараза с COVID-19“, се казва в позицията на СМТ. Според органа тя не създава по-безопасна среда за пазаруване, напротив – води до опашки и рискови струпвания на хора пред магазините в началото и в края на „коридора“. 
„Мярката няма да изпълни ролята си да бъдат защитени уязвимите хора, защото тяхно право е да изберат часове за пазаруване извън обявения коридор. А в медиите се чуха достатъчно гласове, че препоръчителният диапазон от време не е и няма как да бъде удобен за всички“. 
 
Сдружението смята, че мярката ограничава правата на работещите хора над 65 години, които не биха могли да се възползват от възможността да пазаруват в предвидения коридор. По думите и на омбудсмана Диана Ковачева, смисълът на мярката би трябвало да е в това да дава, а не да отнема права. Според Сдружението за модерна търговия, въведените зелени коридори ни изправят пред втората хипотеза.