Потребителите търсят сигурност в пазаруването

Дата: 13.10.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Потребителите търсят сигурност в пазаруването

Голяма част от потребителите биха искали да имат сигурността, че могат да пазаруват дрогерийни продукти на изгодни цени и които няма да се повишат дълго време. Това показват данните от проучване на „Алфа Рисърч”, направено по поръчка на „dm България”, обобщава промяната на потребителските нагласите в първите месеци след пандемията COVID-19. Социологическото допитване е проведено сред жени и засяга потребителските практики, свързани с козметични, парфюмерийни, почистващи, диетични продукти и битова химия.

Обобщените резултати показват промяна в потребителските практики, която е предизвикана от извънредната ситуацията с пандемията. В първите месеци на сложната епидемична обстановка 25% от анкетираните са се презапасили с козметични, парфюмерийни, почистващи, диетични продукти и битова химия. Притесненията, посочени като причина за това поведение, са две и са с относително еднаква тежест – 18% от анкетираните са се притеснявали от повишение на цената, а 17% от изчерпване на наличностите.

Интересни са данните от проучването по отношение на промоциите и тяхното влияние върху потребителите. Една трета от участвалите в посочват, че по принцип са склонни да купуват повече от нужните им продукти, когато те са в промоция или на временно по-ниска цена. Този подход е преобладаващ за потребителите с най-ниски доходи, но се наблюдава и при потребители с доходи около и над средните за страната.

Почти 80% от анкетирани биха искали да имат сигурност в цените на дрогерийни продукти и увереност, че те няма да се променят за дълго време. 79% от анкетираните от същото проучване предпочитаният вариант по отношение на пазаруването на дрогерийни продукти е да знаят, че имат гарантирани изгодни цени за по-дълъг период от време пред краткосрочните намаления.