Потреблението на незаконни цигари е 6%

Дата: 06.02.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
Потреблението на незаконни цигари е 6%

Положителната тенденция за намаление на средното ниво на потребление на незаконни цигари в страната продължава. През 3-то тримесечие на 2017 г. делът на потреблението на цигари без български акцизен бандерол е на рекордно ниско ниво от 6%, което е понижение с един процентен пункт спрямо 2-то тримесечие на 2017 г. и с почти два процентни пункта по-малко от 4-то тримесечие на 2016 г., когато резултатите сочеха 7,8% дял на незаконната търговия с цигари.

Резултатите от изследването по градове показва, че делът на потребление на цигари, непредназначени за българския пазар в някои от населените места намалява, но въпреки това, нивото остава значително над средното за страната в градовете Хасково (21,3%), Велико Търново (16,0%), Пазарджик (15,3%), Сливен (10,7%) и др. В други градове, данните показват спад, като рекордьор е Свиленград с 8% за 3-то тримесечие на 2017 г. спрямо 44% за 2-то тримесечие на 2017 г. За първи път откакто се провежда изследването в България Свиленград отбелязва резултат под 10%, като през годините от 2011 г. насам е достигал и нива над 80%.

„Инициативата за борба с незаконната търговия“ стартира през 2010 г. В нея участват „Бритиш Американ Табако” ЕООД, „Булгартабак Холдинг” АД, „Джапан Табако Интернешънъл България” ЕООД, „Импириъл Табако България” ЕООД и „Филип Морис България” ЕООД, като основна цел е да се подпомагат правоприлагащите органи в България в борбата срещу незаконната търговия с цигари чрез обмен на данни и други дейности.

Проучването се възлага на независима изследователска агенция от 5-те тютюневи компании, които са част от „Инициативата за борба с незаконната търговия с цигари” и се осъществява ежегодно за последните 10 години по метода на анализ на празни опаковки от цигари, събирани в 20 големи града на страната с над 47% от населението в България. В допълнение, незаконното потребление се измерва и в някои по-малки градове, резултатите за които също се представят отделно за  всеки от тях. В резултат на диалога между компаниите, Министерството на финансите и Агенция Митници се планират и допълнителни съвместни инициативи, свързани с борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия.