„Софарма Трейдинг” АД обединява централните екипи на придобитите над 150 аптеки

Дата: 18.01.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
„Софарма Трейдинг” АД обединява централните екипи на придобитите над 150 аптеки

От началото на 2021 г. „Софарма Трейдинг” обединява централните екипи на аптеките Ceiba, Sanita и SCS с екипа на аптеки SOpharmacy. Това е ключова стъпка след като през октомври 2020 г. компанията финализира придобиването на дружествата „Ес Си Ес Франчайз“ АД и „Санита Франчайзинг“ АД. Обединението има за цел да подкрепи предстоящата интеграция под бранда SOpharmacy на придобитите над 150 аптеки.

От 1 февруари ролята на досегашния управител на всички дружества от структурата на „Ес Си Ес Франчайз“ АД и „Санита Франчайзинг“ АД, Венцислав Маринов, ще бъде поета от Валерия Видулова, понастоящем Изпълнителен директор „Ритейл“ в Софарма Трейдинг и управител на дружествата от структурата на „Софармаси“ ЕООД.

Обединеният търговски отдел ще се ръководи от Георги Младенов, който до момента е Търговски мениджър на аптеки SOpharmacy и е с повече от 10-годишен управленски опит в структурите на компанията.

Оперативната дейност на аптеките ще се управлява чрез обединена структура от регионални мениджъри под ръководството на Виолета Баракова, Магистър-фармацевт, понастоящем Национален мениджър продажби и оперативна дейност на аптеки SOpharmacy.

Новият управленски състав на обединената верига е с богат опит и ръководи изграждането и развитието на концепция аптеки SOpharmacy от самото й създаване, като същият ключов екип осъществи интеграцията и на предходните придобивания. Аптеки „Сейба” и всички други брандове на веригата „Ес Си Ес Франчайз“ АД и „Санита Франчайзинг“ АД ще бъдат поетапно ребрандирани в концепцията SOpharmacy, като подготовката на първите обекти стартира активно още през декември 2020 г.

Източник: http://www.sopharmatrading.bg/index_BG.html