Стартира първия по рода си Индекс на доверието в брандовете в България

Дата: 01.03.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
Стартира първия по рода си Индекс на доверието в брандовете в България
В началото на месец март 2019 г. агенцията за потребителски проучвания Arbitrage Research стартира най-мащабното досега проучване на доверието на потребителите към търговските марки в България. Ще бъде измерено доверието в над 150 марки от различни индустрии, сред които автомобили, бензиностанции, пакетирани храни и напитки, телекомуникации, технологии, търговия, финансов сектор. Проучването е национално и ще се проведе в извадка от 4000 души на възраст 18-64 години. Комуникационен партньор на проекта е агенция AMI Communications България.
 
В рамките на проучването за първи път се включва и анализ на типовете връзки, които марките изграждат с потребителите. 
„Един потребител използва в ежедневието си десетки марки, някои епизодично, други по неволя, с някои може да е от дете, взаимоотношенията са разнообразни. Връзката с потребителя не се движи непременно от познатост към дългосрочни отношения на взаимно харесване и лоялност. В рамките на проучването ще измерим типологията на връзките на потребителите с 30 марки. Целта ни е да очертаем цялостна картина на взаимоотношенията, да установим къде има разминавания, от какво зависи доверието и да помогнем на компаниите да използват подходящи инструменти за развитие на марките си според това какви типове връзки преобладават в отношенията с техните потребители “, заяви Диана Попски, управител на агенция Arbitrage Research.
 

До 30 март 2019 г. компаниите могат да заявят задълбочено изследване на връзката на потребителитe с техните марки на имейл info@arbitrageresearch.com.

Проучването се случва в рамките на проект „Овластяване на потребителя“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.