Страните от ЦИЕ се обединяват срещу нелоялните търговски практики

Дата: 16.08.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
Страните от ЦИЕ се обединяват срещу нелоялните търговски практики

България, Румъния, Словения и Хърватия, заедно със страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) подписаха „Обща позиция” по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Тя ще бъде представена в рамките на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

„Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) трябва да работят заедно за съвместни решения на глобални проблеми“, е заявила зам.-министърът на министерството Вергиния Кръстева. Според нея по този начин гласът на страните от ЦИЕ ще бъде чуван и успехът гарантиран. Кръстева участва в срещата на високо равнище на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) и България, Румъния, Словения и Хърватия, която се проведе на 15-16 август 2018 г. в град Опонице, Словакия.

Основните акценти в дневния ред бяха поставени върху въпроси, свързани с пакета от законодателни предложения относно бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г., формулирането на стратегическите приоритети на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ) и обмен на мнения по темата за укрепването на позицията на всички земеделски производители във веригата на доставки на храни, чрез справяне с нелоялните търговски практики.

Министрите на земеделието на държавите членки от разширената Вишеградска група ще присъстват на официалното откриване на 45-тия Международен панаир за селско стопанство и храни „Агрокомплекс 2018“, което ще се състои от 16 до 19 август в Словакия и ще посетят 13-тото Национално панаирно изложение на селскостопански животни.