Унищожени са близо 4 тона храни по празниците

Дата: 04.01.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
Унищожени са близо 4 тона храни по празниците

Празниците преминаха без сериозни хранителни инциденти, съобщават от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Инспекторите й са извършили над 2800 проверки, по време на които са установени и насочени за унищожаване близо 4 тона храни от животински произход (основно заради изтекъл срок на годност или липса на документи за произход). Един обект е спрян от експлоатация.

В резултат на констатираните нарушения са издадени 48 предписания и са съставени 44 акта за установяване на административно нарушение. Най-честите нарушения, които инспекторите на БАБХ са констатирали са нерегламентирана продажба на храни (предимно от животински произход) и липса на документи, доказващи произход и качество, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неспазване на условията и сроковете на съхранение, несъответствия по сградов фонд и оборудване в обектите, както и некоректни или нередовно водени записи, документиращи действията на бизнесоператорите за гарантиране на безопасността на храните.

Едновременно с тези проверки БАБХ, съвместно с МВР, НАП и други институции, извърши 402 проверки. Междинните резултати показват, че до този момент са връчени 11 предписания и 22 акта за административни нарушения. Спрени от реализация и насочени за унищожаване са над 16 тона храни от животински произход.