2 442 проверки в заведения и търговски обекти по Черноморието

Дата: 25.09.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
2 442 проверки в заведения и търговски обекти по Черноморието

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е извършила 2 442 проверки в заведения и търговски обекти във връзка с летния туристически сезон на териториите на Варна, Бургас и Добрич. Засиленият контрол обхванал периода 03.07.2020 до 10.09.2020 г. За констатирани несъответствия са съставени 18 акта за установяване на административно нарушение и са връчени 183 предписания на бизнес операторите.

Възбранени и насочени за унищожаване са 103 кг храни. От тях 39,6 кг са от животински произход (с изтекъл срок на годност, без етикетировка и без маркировка или неправилно съхранявани), 23 кг риба и рибни продукти без етикети и 40,8 кг храни от неживотински произход (с изтекъл срок на годност и без етикетировка).

Най-често констатираните нарушения са били търговия с храни без маркировка за произход и годност, несъответствия при етикетиране на храните, съвместно съхранение на различните групи храни, изискващи различен температурен режим, незадоволителна хигиена на обекта, както и неспазване от персонала на процедурите за противоепидемичните мерки, свързани с COVID-19.

По време на летния туристически сезон проверяващите инспектори не са констатирали инциденти в резултат на консумация на храни. Проверките са обхванали обекти за търговия на дребно с храни, на подвижни, временни и сезонни обекти, такива с дейност кетъринг, на заведения за обществено хранене, включително намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти предлагащи услугата „all inclusive“ и други.