BILLA спести 5 300 000kWh електроенергия и природен газ през 2020 г.

Дата: 28.02.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
BILLA спести 5 300 000kWh електроенергия и природен газ през 2020 г.

Следвайки своите цели по отношение на „Климат, енергия и околна среда“, „BILLA България” намали потреблението си на електроенергия с 8% и разходваните ресурси на природен газ с 5% за 2020 спрямо 2019 година, като по този начин са спестени 2 250 тона въглеродни емисии. Данните са от системата за енергиен мениджмънт ISO 50 001, където веригата е сертифицирана от TUV Austria. Те отразяват цялостния принос на веригата за подобряване на енергийната ефективност във всички магазини в страната. За постигането на тези резултати, компанията предприе мерки в четири приоритетни направления:      автоматизация на вътрешно и външно осветление, отопление, климатизация и вентилация; - подмяна на системи за отопление, вентилация и климатизация; -              монтаж на стъклени врати на хладилните витрини; - подмяна на старото луминисцентно осветление със светодиодно такова.

Стъпки за намаляване на консумацията на електроенергия и природен газ в четирите ключови направления са планирани и за настоящата 2021 г. В посока автоматизация, с цел гарантиране на оптимална работа на всички съоръжения в обектите на BILLA, предстои да се осъществят 35 нови проекта. Плановете за подмяна на стари системи за отопление и климатизация с нови, по-енергийно ефективни, които да осигуряват по-добър комфорт за клиентите, са двойно по-амбициозни, в сравнение с предходната 2020 г. – предстоят нови 16 проекта, след успешно реализираните 7 в миналата година.

След въвеждането като стандарт на монтирането на стъклени врати на хладилните витрини, такива са поставени в 33 обекта на веригата. До края на годината, тази практика ще продължи да се прилага във всички магазини на BILLA, които предстои да бъдат открити или реконструирани. Същото важи и за въвеждането на енергийно ефективно светодиодно осветление, което внася допълнителен комфорт и по-добра осветеност на продуктите. Броят на изпълнените проекти по тази линия през 2020 г. е 10, а планираните за настоящата 2021 г. са 15.