dm България отчете над 15% ръст на оборота през последната финансова година

Дата: 19.10.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
dm България отчете над 15% ръст на оборота през последната финансова година

С 15,7% е нараснал оборота на dm България през финансовата година от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. Това стана ясно по време на пресконференция, на която българското поделение на международната дрогерия представи годишния си отчет и очерта бъдещите си приоритети. В парично изражение, силният ръст на оборота през последния годишен финансов период възлиза на над 110 млн. лв., обяви председателят на борда на управителите на dm България Андрей Петров.

За същия период компанията е открила 7 нови магазина, достигайки обща бройка от 71 филиала. Четири от новите дрогерии са били открити в София. Веригата присъства общо в 25 града на страната, посочи мениджмънта на компанията, като най-новото населено място, в което стъпва за първи път е Разград. Освен откриването на нови магазини, dm е увеличила капацитета на логистичния си център в Елин Пелин 3 пъти, а броят на служителите е нараснал със 100 човека, достигайки общо 600 заети в дрогерийния бизнес на компанията у нас. Общо направените инвестиции за този период са над 7 млн. лв. Освен в отварянето на нови обекти и разширяването на логистичния център, тези средства са били използвани и за реновиране на съществуващите обекти.

За същата финансова 2016/2017 г. групата dm отбелязва приходи в размер на 10,26 млрд. евро, което е ръст от 5,7% на годишна база. Подгрупата Австрия и ЦИЕ, която обхваща Австрия и 10 държави от региона, включително и България, отчита ръст на оборота от 8,6% до 2,4 млрд. евро. Общо магазините на концерна dm са 3464, а служителите близо 60 хиляди.