dm България с рекорден ръст на оборота през последната година

Дата: 18.10.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
dm България с рекорден ръст на оборота през последната година

През последната финансова година (октомври 2017 – септември 2018) dm България регистрира рекорден оборот от над 132 млн. лв. Това е ръст от 19% спрямо предходния отчетен период, посочиха от компанията по време на пресконференция, на която освен финансови данни, беше представен и анализ на потребителското поведение в дрогериите от веригата, а също така и класация на най-продаваните продукти през последната година.

В периода 1 октомври 2017 г. – 30 септември 2018 г. в обектите на dm в цялата страна са продадени над 30 млн. продукти, което е с 5 млн. повече спрямо година по-рано. Общият брой на дрогериите, отворени у нас до края на септември тази година е 73. Служителите на dm са близо 650, а инвестициите, направени през последната година са 4,5 млн. лв. Основните насоки, в които компанията е влагала средства са обновяване на магазини и обучение на служители.

През последната година dm инвестира и в подобряване на клиентското изживяване, част от което е и консултацията на място в магазина. В тази връзка веригата е инвестирала в обучението на своите служители и работи по въвеждането на „дрогерист” като нова професия в България. За целта компанията реализира дългосрочна програма за повишаване на квалификацията, която предвижда едногодишно обучение в Австрия, което включва задълбочено изучаване на биология, химия, ботаника, биохимия, наука за храненето и др. Друга линия, по която се развива инициативата на dm е партньорството на дрогерията с Професионалната гимназия по екология и биотехнологии в София, чрез което е разработен и курс за обучение на дрогеристи.