GfK прогнозира ръст на потребителски разходи в Европа през 2018 г.

Дата: 19.02.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
GfK прогнозира ръст на потребителски разходи в Европа през 2018 г.

В края на 2017 г. потребителското доверие в Европа e продължило леко да нараства. Това показват данните от проучването на GfK на потребителския климат в Европа за четвъртото тримесечие на миналата година.

През декември индексът на потребителския климат на GfK за ЕС-28 достигна 21,1 пункта, което е най-високата стойност, измерена през последните 10 години. В края на третото тримесечие този показател все още беше 20,9 пункта. За 2018 г. GfK прогнозира увеличение на потребителските разходи на частните домакинства в Европейския съюз от 1,5% до 2% в реално изражение.

Европейските потребители смятат, че икономиката е във възход. Икономическите очаквания през декември 2017 г. се увеличиха до средно 17 пункта за всички страни от ЕС – явно увеличение с 5 пункта в сравнение със септември. Във Франция, Германия и Австрия имаше значително повишение. В Румъния, от друга страна, потребителското доверие в икономическия растеж се понижи рязко на фона на продължаващата правителствена криза.

Тези положителни оценки на потребителите съответстват на данните от Европейската комисия, които предвиждат увеличение на брутния вътрешен продукт на страните от ЕС с 2,3%.

От септември до декември 2017 г. очакванията за доходите в Европа леко се повишиха – средно с 2 пункта, достигайки 15 пункта. Очакванията за по-високи заплати бяха особено положителни в Австрия и Словения Тук най-големите понижения също бяха в Румъния. Склонността към купуване се подобри спрямо септември с 1 пункт, като през декември приключи на 21 пункта. За този показател Полша и Австрия отбелязаха най-голямо увеличение.

„За цялата 2017 г. доверието в икономическия растеж в Европа се увеличи значително. Поради това увеличение хората също се надяват, че заплатите им ще бъдат повишени. В широки части от Европа очакванията за доходите са положителни, но са само малко по-високи в сравнение с 2016 г. Същото се отнася и за склонността към купуване. Въз основа на всички фактори за 2018 г. GfK прогнозира увеличение на потребителските разходи на частните домакинства в Европейския съюз от 1,5% до 2% в реално изражение. Следователно европейската икономика ще продължи да бъде подкрепяна от частното потребление“, коментира експертът по потребителите на GfK Ролф Бюркел.  

България: Икономическите очаквания се стабилизират до края на годината

Към края на 2017 г. икономическите очаквания в България достигнаха 6,3 пункта през декември. Това е втората най-висока стойност за годината и силно окуражаваща след най-ниското ниво за годината от -11,3 пункта, отчетени през май.

Все пак, през декември 2017 г. очакванията за доходите бяха на ниво от 11,3 пункта и българите ги оцениха като значително по-лоши от тези през февруари, когато очакванията достигнаха най-висока стойност за годината от 26,1 пункта. В сравнение с декември 2016 г. показателят също е по-нисък с 8,4 пункта.

През последното тримесечие на 2017 г. склонността към купуване продължи да нараства, като през декември достигна 23,0 пункта. Това все още е значително по-ниска стойност от тази от 30,2 пункта, постигната през декември 2016 г.