Kaufland няма да поставя емблеми по фасадата на Халите

Дата: 12.10.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Kaufland няма да поставя емблеми по фасадата на Халите

Kaufland България представи обновеното си инвестиционно намерение за „Централни хали“ в София на пресконференция днес. Компанията продължава да привежда проекта си за развитие на търговските функции на сградата в съответствие със законовите изисквания за обект със статут на паметник на културата.

„Екстериорът на сградата имат важна историческа стойност. По фасадата ще бъдат извършени само и единствено козметични и реставрационни дейности. Не се предвиждат фирмени реклами и брандиране.“, увери категорично Тодор Левенов, ръководител направление „Нови проекти и модернизации“ в „Кауфланд“.

Той също така обясни, че околното пространство на „Централни Хали“ ще бъде изцяло запазено и се предвижда единствено облагородяване, в което влизат нов паркинг за клиенти, както и за велосипеди и за зареждане на електромобили, външни за обекта паркоместа, дървесна и храстова растителност.

Проектът планира и визуално възстановяване на всички входове, като три от тях ще бъдат отворени: Централен вход за посетители  от бул. „ Мария Луиза“, страничен вход за посетители откъм паркинга към ул. „Пиротска“ и вход за зареждане откъм ул. „Георг Вашингтон“. Визуално се възстановява оригиналната фасада на зазидания в момента вход откъм ул. „Екзарх Йосиф“.

От „Кауфланд“ също така уверяват, че няма да се използват тежкотоварни камиони за зареждането на магазина, което би било в разрез с наредбите за движение в централната част на София, а ще се ползват по-малки камиони.

По надлъжната ос на централния вход е предвидена главна търговска част с разположени от двете й страни щандове за търговия, което създава усещането за покрит градски пазар с главни и второстепенни търговски улици. За нуждите на бъдещия магазин ще бъде изработено изцяло ново асортиментно ниво.

На второто ниво, вземайки под внимание обществено-социалната функция на Халите, над технологичните помещения е обособена зона за отдих с кътове за храна и напитки, характерни за такъв тип сгради в цяла Европа.Терасата е визуално отделена от стените на сградата чрез стъклен под. На подходящо място е позициониран в стъклена кутия и часовниковият механизъм от западната кула, съхранен до наши дни.

Достъпът до сутерена е осъществен посредством два единични травелатора, разположени успоредно на главната търговска улица. В сутерена,  така както и на основния етаж, и на терасата са предвидени площи за помещения на отделни търговски обекти на независими търговци. Планирано е делът на тяхното пространствено присъствие в общата площ на магазина да е по-голям, отколкото във всеки друг търговски обект на инвеститора.

В сутерена зоната на археологическите останки и крепостната стена се предвижда да бъде оформена като „Интерактивна зона за археология и история“, която с подходящо оформление на интериора да предостави възможност на посетителите да се запознаят с историята както на самата сграда, така и на античността, исторически напластена през различните епохи в централната градска част на София. Предвижда се интерактивна зона за деца, книжарница, изложбена част.

„Отказваме се от представения предния път проект за понижаване на нивото на подземния участък с оглед изказаните опасения на членовете на СЕСОНКЦ за разкриване на археологически останки. Предложени са алтернативни варианти за транспортния достъп и зареждането на търговския обект. Чрез преобразуване на съществуващата товарна рампа пред западната фасада на сградата и повдигане на плочата на рампата би било възможно безшумно и екологично зареждане на търговския обект и управление на отпадъците.“ , заяви инж. Асен Костадинов, който отговаря за проекта.

Всички детайли, визуализации, архитектурни планове и описание на развитието на идейния проект на Kaufland България за „Централни хали“ могат да бъдат разгледани на специално създадената за целта информационна интернет страница:   

www.sofia-hali.bg

Kaufland България предвижда и разполагането на специална историческа изложба на територията на Халите, която да представи историята на сградата през годините назад, както и да разкрие идеи за нейното бъдещо осъвременяване. Изложбата ще е активна в периода 14 – 29 октомври 2021 година.