Водещи компании ще тестват нова система за етикетиране на храни и напитки

Дата: 10.05.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
Водещи компании ще тестват нова система за етикетиране на храни и напитки

Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, The Coca-Cola Company и Unilever потвърдиха плановете си за тестово въвеждане на „Усъвършенствана система за етикетиране на хранителния състав с цветово кодиране” (ENL) в избрани страни от ЕС и в непрекъснато сътрудничество с държавите-членки на ЕС и съответните заинтересовани страни. Резултатите от тези тестове в реално време ще подпомогнат процеса на ЕС за оценка на възможностите за хармонизирано етикиране в Европа, който беше стартиран на 23 април 2018 г. на съвместно заседание на ЕС за етикиране на хранителния състав върху опаковките.

ENL схемата е доброволна инициатива, отворена за всяка организация, която цели да подпомогне избора на по-здравословни храни чрез предоставяне на опростена, лесна за разбиране и съдържателна информация за хранителния състав на храните и напитките. Предлаганият етикет ще предостави на потребителите точна информация какво се съдържа в действително консумираната от тях порция храна. Основен двигател за въвеждането на ENL бяха потребителските възприятия. Първоначалното предложение възникна в резултат на факта, че цветните етикети имат потенциала да увеличат броя на хората, правещи здравословен избор с 18%, което води до 4% намаление на приема на калории. 

ENL етикетът ще започне постепенно да се появява на рафтовете на магазините до края на 2018 г., а компаниите очакват да съберат данни за потребителските възприятия до края на 2020 г.