Spar продължава експанзията си в Русия

Дата: 30.09.2016 Коментари: 0
Снимки (1)
Spar продължава експанзията си в Русия

Spar отчете ръст над средния за сектора в Русия през изминалата година с увеличение на продажбите от 19%. Веригата оперира 420 магазина в страната, които се разпростират на обща търговска площ от почти 300 хил. кв. метра.

За последната година в Русия са отворени 75 нови магазина. Компанията отчита и 61% ръст на продажбите на своите собствени марки, което в голяма степен се дължи на акцентът, който Spar поставя върху развитието на тези продукти.

Компанията оперира в страната с магазините си Spar Express, Spar, Eurospar и Interspar, като форматите зависят от потребителските нужди в съответните региони, в които са разположени магазините.