Агенцията по храни и лекарства на САЩ разреши IQOS да се предлага на пазара

Дата: 09.07.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Агенцията по храни и лекарства на САЩ разреши IQOS да се предлага на пазара

На 07 юли 2020 г. „Агенцията по храни и лекарства на САЩ” (FDA) издаде разрешение IQOS, системата за нагряване на тютюн на „Филип Морис Интернешънъл” (ФМИ), да се предлага на пазара в САЩ в категорията „Тютюневи изделия с модифициран риск” (ТИМР). При издаване на разрешението агенцията констатира, че намаленото излагане при IQOS е подходящо за промоция на общественото здраве.

Решението показва, че IQOS е фундаментално различeн продукт и по-добър избор за пълнолетните пушачи, които биха продължили да пушат. IQOS е и първата и единствена електронна система за нагряване на тютюн, която получава разрешение за продажба в САЩ чрез процедурата на FDA за изделия с модифициран риск (ТИМР).

FDA разреши предлагането на IQOS със следните твърдения:

•             IQOS нагрява тютюна, без да го гори;

•             Това значително намалява образуването на вредни и потенциално вредни вещества;

•             Научните изследвания показват, че пълното преминаване от конвенционални цигари към IQOS намалява излагането на организма на вредни или потенциално вредни вещества.

Заключението на агенцията е, че наличните научни доказателства сочат, че IQOS се очаква да донесе ползи за общественото здраве както за потребителите, така и за хората, които в момента не употребяват тютюневи изделия и надгражда формиращия се консенсус сред независимите изследователи, че IQOS е по-добър избор от продължителното пушене и идва след решението на FDA от април 2019 г., с което се разрешава IQOS да се предлага в търговската мрежа в САЩ.

Решението на FDA е важен пример за това как правителствата и здравните власти могат да регулират бездимните алтернативи и да ги разграничат от цигарите с оглед опазване и подобряване на общественото здраве.

Това решение е взето след преглед на пакета от подробни научни доказателства, представен от ФМИ на FDA през декември 2016 г. в подкрепа на заявлението за ТИМР.