Бързооборотните пазари в Западна Европа с ръст от 4,3 млрд. евро през 2016 г.

Дата: 21.04.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
Бързооборотните пазари в Западна Европа с ръст от 4,3 млрд. евро през 2016 г.

През изминалата година потребителите в Западна Европа са похарчили допълнителни 4,3 млрд евро за бързооборотни стоки, като това е увеличение от 0,9%  сравнено с резултатите от 2015 г. Данните от Strategic Planner на Nielsen включват представянето на 9 основни пазара – Обединено кралство, Франция, Германия, Италия, Испания, Белгия, Холандия, Австрия и Португалия.

Пазарът на пакетирани пресни продукти е нараснал за сметка на насипните пресни храни, докато увеличената консумация на алкохолни напитки се дължи основно на спада на цените.

Пресните храни реализират 38% от общия ръст (1,6 млрд. евро), сладките изделия и снаксове – 23% (990 млн. евро), а алкохолните напитки 20 на сто (849 млн. евро). Тези три категории реализират сумарно 80% от увеличението в потребителското харчене за храни през 2016 г.

По-подробен анализ показва и кои категории са допринесли най-много за цялостния растеж на хранителната индустрия – пресни готови храни, бира, плодове, зеленчуци и минерална вода. В Италия например, пазарът е бил движен основно от пакетирани меса, шоколад и пресни готови храни.

Водещите 10 хранителни играчи отичат спад от 430 млн. евро в потребителското харчене, докато по-малките производители реализират 70% от цялостния ръст. Продуктите с частен етикет допринасят за останалите 30% от увеличението, посочва Nielsen.