Кофас: БВП на България вероятно ще се понижи с 4,9%

Дата: 21.10.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Кофас: БВП на България вероятно ще се понижи с 4,9%

Анализирайки сигналите от средата, „Кофас” подлага на ревизия промените в БВП в света – очакванията са спадът за 2020 г., в резултат на кризата с COVID-19 да е по-малък, но и възстановяването през 2021 г. също да е по-скромно от първоначално предвижданото. Преразгледаната оценка е спад до -4,8% за настоящата година и повишаване с 4,4% за следващата.

На практика това е най-мащабният спад на световния БВП от Втората световна война насам.

„Брутният вътрешен продукт на България вероятно ще се понижи с 4,9 на сто до края на годината. Въпреки това се очаква той да нарасне с 4,7% през следващата, което обаче е по-малко от първоначалните ни прогнози. Старата ни оценка бе за ръст от 6 на сто за 2021 г., а според актуализираната разширението на икономиката ще е по-ограничено“, съобщи Грегорж Шиелевич, регионален икономист на „Кофас” за Централна и Източна Европа.

Има и разлики в спада по страни. В Европа данните за Великобритания са, че този показател ще отбележи намаление с -11%, като очакванията са през следващата година да се възстанови със 7%. Прогнозите за държавите от Западна Европа са сходни, като най-нисък ръст на БВП за следващата година се очаква при Германия (+4,3%) и Италия (+5,7%). САЩ и Япония също са сериозно засегнати от икономическите последици от кризата. Изследването сочи, че възстановяването на БВП за тях ще е съответно +2,9% за САЩ и +1,6% за Япония.

От друга страна се отбелязва ръст на политическите и социални рискове в света. Според „Кофас” най-високите индекси за политическа и социална нестабилност са отчетени в Мексико, Турция и Русия, като данните за регионът на ЦИЕ засега са доста по-оптимистични.