"Нестле" отчита резултати за първото полугодие на 2021 г.

Дата: 06.08.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
"Нестле" отчита резултати за първото полугодие на 2021 г.

„Нестле“ отчита резултати за първото полугодието на 2021 г. и повишава насоките за годишен ръст на органичните продажби

•            Органичният ръст достига 8,1%, с реален вътрешен ръст (RIG) 6,8% и ръст в цените 1,3%. Ръстът е подкрепен от положителната тенденция в продажбите на дребно, връщането към растеж на каналите на консумация извън дома, повишения ръст в цените и придобиването на по-голям пазарен дял.

•            Общите отчетени продажби се увеличават с 1,5% достигайки 41,8 милиарда швейцарски франка (6 мес. на 2020 г.: 41,2 милиарда швейцарски франка). Международната търговия намалява продажбите с 3,5%, като отражение на поскъпването на швейцарския франк спрямо повечето валути. Нетните продажби имат отрицателно въздействие от 3,1%.

•            Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (ОПОТД) е 17,4%, непроменен спрямо предходната година. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (ОПТД) намалява с 20 базисни пункта до 16.7%.

•            Основната печалба на акция се увеличава с 10,5% в постоянна валута и съответно с 8,3% на отчетна база до 2,17 швейцарски франка. Печалбата на акция се увеличава с 3,2% до 2,12 швейцарски франка на отчетна база.

•            Свободният паричен поток е 2,8 милиарда швейцарски франка.

•            Още по-голям напредък в управлението на портфолиото. През април Нестле сключи договор за придобиване на основните марки на „The Bountiful Company“. Очаква се сделката да приключи през август. На 26 юли 2021 г. Нестле и „Starbucks“ подсилиха сътрудничеството си с представяне на готови за пиене кафени напитки на избрани пазари в Югоизточна Азия, Океания и Латинска Америка.

•            Актуализирана годишна прогноза за 2021 година: Очакваме целогодишен ръст на органичните продажби между 5% и 6%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност към момента се очаква да бъде около 17,5%, като отражение на първоначалните закъснения във времето между инфлацията на разходите за суровини и ръста в цените, както и еднократните разходи за интеграция, свързани с придобиването на основните марки на „The Bountiful Company“. След 2021 г. средносрочната ни прогноза за продължаващо умерено подобрение на маржа остава непроменена. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат през тази година.