Пазарът на хранителни стоки в Европа ще нарасне с 5% до 2026г.

Дата: 05.10.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Пазарът на хранителни стоки в Европа ще нарасне с 5% до 2026г.

Европейският пазар на хранителни стоки се очаква да нарасне с 5% от сега до 2026г., прогнозират от IGD. До голяма степен обаче това ще се дължи на инфлацията, а не на ръст в обема на продажбите.

IGD наскоро проведоха „European Future Talk”(Евроепйски разговор за бъдещето), на който споделиха прогнозите си за региона през идните 5 години.

„След въртележката от 2015-2019 година, в рамките на която виждахме скромен годишен ръст от 1,1% и изключителния ръст през 2020 от 4,7%, в резултат на пандемията, очакваме да видим завръщане към нормалността през тази година, със стабилен ръст през следващите пет години.“, каза Джон Райт, лидер на отделa за европейските данни.

За настоящата година се прогнозира пазарът да нарасне с 2%, въпреки съмненията около отварянето на заведенията, въз основа на стабилния растеж от миналата година.

Ръстът ще варира от страна до страна, в зависимост от местната среда, допълва Райт.

„Въпреки че прогнозите са положителни, трябва да се подчертае, че увереността на консуматора е крехка,“ обясни той. „През изминалата година тя стихваше и плаваше и има потенциала да се свие рязко в отговор на променящите с е обстоятелства.“

IGD планира да пусне прогнози за всяка държава поотделно през ноември 2021.

 

Източник: European Supermarket Magazine