Печалбата на Amazon се е удвоила през второто тримесечие

Дата: 31.07.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
 Печалбата на Amazon се е удвоила през второто тримесечие

Продажбите на Amazon надминаха очакванията на компанията и достигнаха до 88,9 млрд. долара през второто тримесечие, което е увеличение от 40% на годишна база. Резултатите в Северна Америка са се покачили с 43 на сто, а тези от международните операции на търговеца – с 38%. Amazon очакваше продажбите през второто тримесечие да са в диапазона между 75 млрд. и 81 млрд. долара. Продажбите на Amazon като търговец са се покачили с 49% на годишна база, а тези на търговците, които продават чрез платформата – с 53%. Рекламният бизнес е останал силен с растеж от 41%, в продължение на резултатите от предишните тримесечия. В контраст с  останалата час от бизнеса, продажбите във физическите магазини са се покачили с 13 на сто спрямо 8% от първото тримесечие. Amazon използва тези магазини, за да подпомогне събирането на продукти за онлайн поръчките, като дори превърна някои обекти от Whole Foods в складове за фулфилмънт. Според данни на търговеца капацитетът за онлайн доставки на хранителни поръчки се е увеличил с повече от 160%, а локациите за получаване на стоките са се утроили.

Нетният приход на компанията през последния отчетен период е 5,2 млрд. долара и сравнено с 2,6 млрд. долара за същия период миналата година, излиза че увеличението е 99%. Разходите за фулфилмънт са се увеличили с 49 на сто до 13,8 млрд. долара, съставлявайки 17 на сто от общо оперативните разходи. Компанията е похарчила 4 млрд. долара за защитно облекло за служителите си и други разходи, свързани с COVID-19 (включително и 500 млн. долара за бонуси за служителите, работещи по доставките и фулфилмънт центровете).

Amazon се възползва от смяната към онлайн пазаруването без да е инвестирала в маркетинг дейности, като разходите за тях са се увеличили едва с 1 на сто до 4,3 млрд. долара. В контраст с предишни години международният бизнес на търговеца също се радва на положителни резултати с оперативна печалба от 345 млн. долара. За сравнение тази от Северна Америка е в размер на 2,1 млрд. долара.

През второто тримесечие, Amazon продължи да прави дългосрочни инвестиции, като изпълнителният директор на компанията Джеф Безос коментира, че „дори в тези непредсказуеми времена, ние вложихме значителни през това тримесечие, инвестирайки повече от 9 млрд. долара в капиталови проекти, включително фулфилмънт, транспортиране и онлайн услуги“.

През третото тримесечие най-големият онлайн търговец в света очаква продажбите му да достигнат между 87 млрд. долара и 93 млрд. долара, което ще е ръст между 24% и 33 на сто на годишна база.