Търовията в Европа е намаляла през декември според Евростат

Дата: 25.02.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
Търовията в Европа е намаляла през декември според Евростат

Търговските продажби в Европа са паднали значително през декември, прекъсвайки двумесечен ръст в региона, според последните данни на Евростат. На месечна база търговските обеми са се понижили с 1,6% в 19-те членки на еврозоната и с 1,4 на сто във всички държави от ЕС. За сравнение, през ноември данните са показвали 0,8% увеличение в еврозоната и 1,0% за всички страни от ЕС.

Междувременно на годишна база продажбите са се увеличили с 0,8% в еврозоната, а повишението за всички държави от Европейския съюз е 1,2 на сто. И все пак това е забавяне спрямо ръстовете на годишна база през ноември съответно от 1,4% и 2,0%.

Резултатите са били повлияни от слабите продажби на нехранителни продукти, чиито обеми са се понижили с 2,7% на месечна база в еврозоната и с 2,6 на сто за всички страни от ЕС. Продажбите на храни, напитки и тютюн са се понижили респективно с 0,3% и 0,4% спрямо ноември 2018 г.