L’Oréal въвежда ново етикетиране

Дата: 29.06.2020 Коментари: 0

L'Oréal стартира днес своята нова програма за устойчиво развитие „L’Oréal за бъдещето“. Тя поставя много амбициозни цели пред козметичната група с краен срок за изпълнение до 2030 г. В контекста на увеличаващите се екологични и социални предизвикателства L'Oréal ускорява трансформацията си към устойчив бизнес модел, силна социална ангажираност и грижа за планетата.

Трансформация на бизнеса на L’Oréal, съобразявайки се с планетарните граници:

o            До 2025 г. всички фабрики на L'Oréal ще постигнат въглеродна неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и използване на 100% възобновяема енергия;

o            До 2030 г. 100% от пластмасите, използвани в опаковките на продуктите на L’Oréal, ще бъдат или от рециклирани, или от биологични източници;

o            До 2030 г. L’Oréal ще намали с 50% парниковите си емисии на завършен продукт в сравнение с 2016 г.

Принос към разрешаване на глобални социални и екологични предизвикателства, следвайки безпрецедентен план, въведен през май 2020 г.:

o            L’Oréal ще инвестира 150 млн. евро за справяне с неотложни социални и екологични проблеми.

За да даде възможност на потребителите си да правят по-устойчив избор, L'Oréal разработи нов механизъм за продуктово етикетиране, посочващ екологичното и социалното въздействие на всеки продукт със скала от А до Е. Механизмът е одобрен от независими научни експерти и проверен от независим одитор и ще бъде прогресивно въведен за всички марки във всички продуктови категории.

„Това е началото на нова ера в устойчивата революция на L’Oréal. Предизвикателствата, пред които е изправена планетата, са безпрецедентни и е важно да ускорим усилията си за опазването ѝ и за запазване на безопасните условия за човечеството. Правим това чрез промени в собствените си бизнес операции и чрез приноса си към обществото като цяло. Знаем, че най-големите предизвикателства тепърва предстоят и L’Oréal ще остане верен на амбицията си да оперира с мисъл за планетата“, заяви Жан-Пол Агон, председател и изпълнителен директор на L’Oréal.