Nestlé се включи към инициативата за постигане на нулеви парникови емисии след кризата с COVID-19

Дата: 21.05.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Nestlé се включи към инициативата за постигане на нулеви парникови емисии след кризата с COVID-19
Nestlé се присъедини към над 150 международни компании, призовавайки правителствата по целия свят да координират своите усилия за икономическа помощ и възстановяване от кризата, породена от разпространението на COVID-19, с най-новите научни данни в областта на климата.
 
Подписвайки това изявление, компаниите затвърждават своите собствени научнообосновани ангажименти за постигане на нулеви нетни въглеродни емисии. Бизнесът призовава правителствата да приоритизират по-бързия и справедлив преход от сива към зелена икономика.
 
Изявлението идва в момент, в който държавите по света работят върху пакети от мерки за възстановяване от въздействието на коронавирус пандемията и същевременно се готвят да представят подобрени национални планове за климата съгласно Парижкото споразумение.
 
Инициативата се стреми да обедини бизнеса и правителствата с цел по-добро възстановяване от кризата и постигане на най-добрия положителен ефект за хората, икономиката и планетата.
 
Компаниите заявяват, че ще продължат да:
- Демонстрират, че най-добрите решения и действия са основани на науката;
- Инвестират във възстановяване и устойчивост за постигане на системни социално-икономически трансформации;
- Работят с правителствата по цял свят, за да разрастват това движение 
 
 
Nestlé ускорява действията си за справяне с климатичните промени и се ангажира с  постигането на нулеви нетни емисии от парникови газове до 2050 г. Плановете за постигане на тази цел включват възстановяване на земеделските земи и гори, увеличаване на използването на възобновяема енергия и преформулиране на продукти, които имат по-добър екологичен отпечатък и допринасят към по-балансирана хранителна култура. Компанията ще публикува план, включващ междинни цели, съответстващи на усилията за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5 ° С.