ADVERTORIAL: 100% БИО-ДЕЗИНФЕКЦИЯ на повърхности и въздух

Дата: 20.11.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
ADVERTORIAL: 100% БИО-ДЕЗИНФЕКЦИЯ на повърхности и въздух

Advertorial

Уникална система с бактеридно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие

- Ефикасна срещу най-опасните патогени - Escherichia coli, Рseudomonas Aeruginosa, Clostridium difficile, Enterococcus hirae, Staphylococcus ауреус, гъбички от рода Candida, Mycobacterium terrae, др.

- Равномерна дезинфекция на всички повърхности: уредът превръща дезинфектанта в суха мъгла и създава изкуствено течение в стаята, като по този начин позволява дезинфекция дори на най-недостъпните места.

- Дезинфекция на оборудване, контейнери, съдове, повърхности или тръбопроводи, свързани с производството, транспорта и съхранението на продуктите.

-Не предизвиква корозия и оксидиране – третират се всякакви повърхности, включително електроника.

-Eлиминира миризми

-Напълно биоразградим:  безопасен за околната среда и неалергенен

-Икономичен – 1мл е достатъчен за третиране на 1м³ площ

-Не изисква човешка намеса

-Автоматично спиране, отложен старт

Системата се състои от разпръскващ уред и дезинфектант, подходящи за помещения с различни обеми.