Реклама

 

Реклама

Списанието

► Списание PROGRESSIVE - Теми 2019

► Списание PROGRESSIVE - Размери и Технически спецификации 2019

► Дати на издаване и крайни срокове 2019

 

Цени

► Списание PROGRESSIVE - Цени 2019

► PROGRESSIVE - Други Решения - Цени 2019

► Уеб Рекламна Тарифа 2019

 

► Media Kit PROGRESSIVE 2019

 

Списание PROGRESSIVE

► Целева група § Получатели  Собственици и Управители на независими търговски обекти в цялата страна

► 18 000  получават поименно и четат всеки месец списание PROGRESSIVE: Мениджъри, Собственици и Управители и др., които взимат решения в сектора на бързооборотните стоки.

► 90 %  покриваемост  на търговски обекти на пазара с търговията на дребно в България.

► Разпространение § База Данни  списание PROGRESSIVE се разпространява безплатно, директно и поименно адресирано до хората, коио взимат решения в сектора на бързооборотните стоки. Това е възможно благодарение на изключително добре развитата и национално контролирана база данни, с която списанието разполага. Базата данни, ежедневно и постоянно, се обновява, допълва и актуализира. Списание PROGRESSIVE има национално контролирана дистрибуция.

 

► Свържете се с нас