Списанието

Изберете рубрика:

 

Обединението ще е от полза и за клиентите и за доставчиците ни

Брой 3, март 2015

Дата: 17.03.2015 Коментари: 0
Снимки (1)
Обединението ще е от полза и за клиентите и за доставчиците ни

Милош Ристич е изпълнителен директор на „КМБ България”, която представлява бранда Carrefour в страната. Роден е в Сърбия и има дългогодишен опит в търговията с бързооборотни стоки. Бил е старши вицепрезидент на Delhaize Europe за Сърбия, Босна и Херцеговина, и Черна гора, а преди това изпълнителен директор на Delta Maxi Serbia, впоследствие старши вицепрезидент на компанията. Автор на книгата „Стратегическо позициониране на ритейл компания”.

Г-н Ристич, преди няколко месеца „Карфур” и „Пикадили” се сляха в една обща компания. Разкажете ни малко повече за сделката.

„КМБ България”, която е собственик на „Карфур”, и „АП Март”, която притежава „Пикадили”, се договориха да слеят бизнеса си. Вследствие на това новият джойнтвенчър се превърна в четвъртата по големина търговска верига в страната. Двамата партньори държат равни дялове в дружеството и притежават мрежа от 75 магазина с общ оборот от 452 млн. лева за 2013 г. и приблизително 3000 служители.

Стратегията на новата структура като ключов играч на пазара в търговията на дребно са активности, насочени към подобряване на местната икономика и лоялно партньорство с  производители, доставчици и клиенти.

Приъстваме в основните градове на страната, нашият мултиформатен модел е насочен към задоволяване нуждите на клиентите – от големи хипермаркети в моловете до квартален супермаркет и удобен магазин.

Двата бранда ще останат ли разделени?

Макар че двата бранда са разделени, те са имат общ мениджмънт, промоционална и ценова стратегия, интегрирана верига за доставки и логистика.

Ще има ли промяна във различните формати?

Нашите задълбочени пазарни анализи показват, че моделът с три различни формата магазини е оптимален и няма нужда да се променя, а по-скоро трябва да се развива. Той вече е установен на пазара и се радва на голяма популярност. Ние искаме да бъдем там, където нашите клиенти имат нужда от нас и да сме способни да отговорим на всекидневните им предпочитания. Фокусирани сме върху запазването на най-конкурентни цени на нашите продукти.

Планирате ли по-нататъшно разширяване и ако да, на какъв формат ще заложите?

През следващите месеци ще сме напълно концентрирани в сделката по сливането. Интегрираме сложен механизъм – от оперативните структури и системи до асортимент, цени, верига за доставки и промоционални стратегии. Това е необходим и важен етап, чието завършване ще доведе до оптимизиране на съвместните ресурси.

Плановете ни са дългосрочни и амбициозни, ние сме тук със стабилни инвестиции и ясна визия да станем водеща верига в България. Експанзията е единственият начин да се развива търговията на дребно в дългосрочен план и ние ще следваме тази тенденция, за да ставаме все по-важен фактор в регионалния ритейл пазар.

Какви са отношенията Ви с доставчиците в момента?

По принцип винаги сме се стремили да поддържаме добри отношения с доставчиците. Вярвам, че сливането между “Карфур” и “Пикадили” ще бъде от огромна полза за тях. Това ще помогне на много от местните да съкратят разходи, участвайки в общата верига за доставки. Ще преговарят с една компания за две различни вериги. Бъдещият ни фокус ще е в предлагането на много местни и международни марки, не толкова под собствени етикети,  това ще донесе много ползи на доставчиците, когато постигнем пълното уеднаквяване на асортиментите в двете вериги.

Защо според Вас пазарната ситуация води до сделки като тази – сливането на две търговски вериги?

От една страна, чрез разширяването на пазарния дял и ресурсната база се постигат по-големи икономии от мащаба. От друга, интегрираните логистика, меркетинг, промоционални активности ще доведат до намаляване на разходите и в същото време резултатите от тях ще са по-добри.

Така ние постигаме висока ефективност, оптимизирам бизнеса си и създаваме по-атрактивни предложения за нашите клиенти и доставчици. Сега сме по-силни и конкурентоспособни и можем да предоставим по-голям асортимент от продукти, по-добри оферти, по-голям брой магазини от различни формати.

В същото време отношенията с доставчиците ни, които се договарят с една интегрирана верига оптимизира техните възможности. Като пример мога да дам хипермаркетите “Карфур”, които се използват и като логистични платформи за доставки към малките магазини от Daily формата. По този начин не само спестяваме разходи на доставчиците, но и осигуряваме винаги свежи продукти на щандовете.

Дали според Вас това сливане е печеливш модел за работа в пазарна среда като българската?

Сливанията във всички сфери на икономиката е тенденция от световен мащаб и българският пазар не е изключение от нея. Това е печеливш модел и ние го демонстрираме на практика - създаваме допълнителни ползи и правим значителни икономии, постигнати чрез преустройство. Не само ние, но и нашите клиенти и доставчици вярват, че това е успешен модел, който предоставя голям потенциал.

Какво е мнението Ви за българския потребител? Има ли някакви особености?

Нуждите и очакванията на българския потребител не са по-различни от тези на купувачите в други страни. Ние винаги се стараем да разберем местната култура, на базата на която се формират предпочитанията и деликатно да насочем предложенията си към тях в зависимост от нуждите им. Целта ни е да ги накараме да разберат, че им предлагаме нещо специално по отношение на продукти, цени, обслужване и локация на обектите ни - тази формула изгражда лоялност и това е доказано от практиката ни.

Статистиката показва, че промоциите са важна част от търговията с бързооборотни стоки. Смятате ли, че развитието на търговията силно зависи от промоционалните дейности на търговските вериги?

Въздействието на промоциите несъмнено е важно за нас, те са само една част от елементите, създаващи нашия уникален микс и са в основата на развитието на търговията с бързооборотни стоки. Пазарът се движи и от предлагането на разнообразен асортимент, виоко качество на конкурентни цени, добра локация на магазина, компетентно обслужване, индивидуален подход. Всичко това е заложено в нашата стратегия за развитие. Искам да подчертая, че не разчитаме само на промоции, стараем се също така да създаваме лоялност у нашите клиенти, доверие и предлагаме много добро обслужване в обектите ни.

Какво е Вашето мнение за развитието на традиционната търговия в България? Възприемате ли я като Ваш конкурент?

Традиционната търговия е важна част от пазара на Балканите, но при нея има съвсем различен подход. Сред основните разлики които мога да посоча, са, че в традиционната търговия няма съгласувани промоции, реклама, логистика, липсва изградена верига за доставки, качеството и количеството на продуктите не е гарантирано, разнообразието е ограничено, цените не са конкурентни и потенциалът за развитие е нисък. Ето защо тези обекти не се приемат като конкуренция на национално ниво. Това не значи, че не са важна част от ритейл пазара в България.

Ще нараства ли делът на модерната търговия в бъдеще?

Да, това показва статистиката, както и анализи на наши и чужди експерти. Традиционната търговия категорично няма да изчезне - тя буквално е заложена в местните традиции и е неизменна част от тях. Те имат силна връзка с конкретните потребители, а и много правителства от ЕС провеждат политики в посока на тяхното подпомагане.

Има ли разлика между българския и останалите пазари от региона?

Българският пазар е много по-конкурентен и не толков консолидиран. В Сърбия, Румъния, Турция и други страни има много малко големи играчи, докато тук има много повече на брой представители на големи търговски компании. Поради тази причина мога да кажа, че в страните от региона паарите са много по-консолидирани. Членството ви в ЕС също значително повлиява върху пазара - нещо, което липсва в съседни страни, които се още са извън общото европейско пространство, особено що се отнася до законови рамки, ценови политики, общи стандарти, данъчни регулации.

България е малък пазар със застаряващо население и нисък среден доход и в същото време е много привлекателна за международните вериги. Защо?

Ние сме тук, защото вярваме, че българският пазар е важен за региона, с много възможности и потенциал за растеж. В нашия бизнес производителите избират вериги, които познават и които са доказали своята ангажираност към местната икономика, висококачественото си обслужване и устойчивите усилия по отношение на доставки, поддържането на разнообразен асортимент, промоции и т. н. – това е нещо, което през последните 6 години, питребителите асоциират с “Карфур”.

Онлайн търговията се развива все по-стремглаво. Готов ли е нашият пазар за нея?

Онлайн търговията на бързооборотни стоки се развива и това е актуална тенденция в някои от страните в Западна Европа. Смятам, че българският пазар все още не е готов да реализира големи обеми през интернет магазини и да осигури добра възвръщаемост на подобна инвестиция. Следим тенденциите и ще сме готови да отговорим на очакванията на потербителите в бъдеще. Въпреки това съм на мнение, че персоналната емоция по време на пазаруване, особено що се отнася до хрнителни продукти, е нещо, което не би могло да бъде заменено – да видиш, пипнеш, сравниш продуктите, да имаш достъп до огромен асортимент, да пазаруваш в приятна атмосфера с отлично обслужване - това никога няма да излезе от мода!

Кажете ни малко повече за социалната Ви ангажираност.

Ще продължаваме да развиваме нашата корпоративна социална отговорност в посока подкрепа на хора в нужда. В тази връзка партньорството ни с Българската хранителна банка се доказа като изключително успешно. Благодарение на няколкото дарителски кампании през последната година  успяхме да дадем гласност на каузата на банката и постигнахме забележителни резултати. В момента например около 200 домакинства в Мизия получават помощ под формата на хранителни продукти през зимните месеци. Възнамеряваме да подължаваме участието си в подобни инициативи, това е един от основните стълбове на нашата философия.

С една дума - ще бъде ли 2015 г. по-добра от предишната?

Да!