Списанието

Изберете рубрика:

 

Киселото мляко с повече похарчени средства

Брой 3, март 2021

Дата: 31.03.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Киселото мляко с повече похарчени средства
Домакинствата са изхарчили 7,6% повече средства за категория „Кисело мляко” през 2020 г., спрямо една година по-рано. Позитивното развитие е в резултат на по-високите средни цени и по-големи обеми на покупка, показва анализ на данните от Потребителски панел (количествено продължително изследване на 2500 български домакинства, което следи покупките, извършени за домашна консумация) на „GfK България” за МАТ Ноември 2020 vs. МАТ Ноември 2019 г.
 
Домакинствата намаляват честотата на покупки, като за периода тя е средно 34,6 покупки, но увеличават закупеното количество, което е 1,2 кг на единично пазаруване. Категорията успява да увеличи броя на купувачите, а пенетрацията за периода е 95,6%. Киселото мляко е с по-нисък дял на промоционалните покупки по отношение на стойността. 
Делът на собствените марки в категорията „Кисело мляко” е по-висок от този, който е общо за „Млечни продукти”. Те отбелязват ръст от 1,0 процентни пункта в стойност за период от една година.
 
Категорията привлича повече средства в почти всички търговски канали. Най-динамично развитие отбелязва онлайн каналът, но като номинална стойност и дял е на последно място по продажби. За анализирания период повече от 50% от средствата са похарчени в „Кеш & Кери” формата, но той остава с най-минимален дял от общите продажби. Малките хранителни магазини запазват лидерската си роля за тази категория по отношение на дял в стойност.