Списанието

Изберете рубрика:

 

През лятото бирата е най-често консумираната напитка след водата

PROGRESSIVE Digital - Summer Edition

Дата: 03.09.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
През лятото бирата е най-често консумираната напитка след водата

Над 160 различни марки и стилове пиво се произвеждат в България, като в страната оперират три големи компании и 28 малки и средни предприятия. Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира, малц и хмел и техните доставчици на материали. Как кризата с COVID-19 и затварянето на заведенията се отрази на бранша?

 

Интервю с Ивана Радомирова, Изпълнителен директор на СПБ

 

Г-жо Радомирова, никой не предполагаше, че 2020 г. ще ни донесе такива предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Как пандемията се отрази на пивоварния бранш?

Да, за съжаление и както при повечето други сектори на хранително-вкусовата промишленост, бяхме изправени пред много трудности, свързани с пандемията, изолацията и затварянето на заведенията. За първото шестмесечие на 2020 г. продажбите на бира през заведенията драстично намаляха. Като пример за това ще посоча, че реализацията на пиво на т. нар студен пазар (ХоРеКа) има спад от близо 50% в сравнение със същия период на 2019 г. Добрата новина е, че продажбите през магазинната мрежа останаха на нивата от миналата година. Традиционно у нас те съставляват 80% от бирения пазар, за разлика от Средиземноморските страни например, където този дял е дори под 40%, а студеният пазар респективно е около 60%.  В същото време именно продажбите на бира през каналите на ХоРеКа генерират най-високата добавена стойност както по отношение на индиректната работна заетост, така и като приходи към фиска на съответната държава.

Важно е да отбележим, че въпреки кризисната обстановка и сериозният спад в оборотите, в предприятията, членове на Съюза на пивоварите*, няма освободени работници и служители. Нещо повече - работодателите в сектора изпълняват стриктно всичките си ангажименти по отношение на доходите на работещите, безопасните и здравословни условия труд, обученията на човешките ресурси и пр., съобразно подписания със синдикатите точно преди кризата Браншови колективен трудов договор.

Какво показват данните на членовете на Съюза на пивоварите?

Предизвикателствата, породени от кризисната обстановка с пандемията, въпреки че се отразиха негативно върху бирения пазар, в голяма степен стимулират пивоварните компании да намират иновативни и креативни решения, за да преодолеят негативите от COVID-19. Продължава тенденцията 96% от консумираната у нас бира да е на членовете на СПБ. В тази статистика влизат и 8 лицензионни марки, които включват световни брандове бира на мултинационални компании. Инвестиционните и други проекти в повечето пивоварни също продължават, макар и с намалени бюджети.

По отношение на портфолиото от опаковки очаквано, наливното пиво, т.е кеговете, са със силен спад и за шестмесечието на тази година са едва 2% от бирения пазар. Поради намалената покупателна способност на потребителите, стагнираната реализация през заведенията, силно намалелия туристически поток, сегментът на стъклените бутилки също намалява, а на пластмасовите - се увеличава. Запазва се обаче тенденцията за ръст на продажбите в кенове.

Според вас намаляването на ДДС ставката за продажба на бира в заведенията на 9% ще подпомогне ли директно пивоварния бранш?

Това беше политическо решение и според направените редица коментари, намаляването на ДДС ставката при продажбата на храни и напитки през заведенията е мярка в подкрепа на ресторантьорския бизнес, а не на съответната индустрия. В този контекст намаленият на 9% ДДС би следвало да е от полза единствено за микро-пивоварните-ресторанти, където бирата се консумира на мястото на производство, т.е. ресторантьорите са и пивовари. Доколкото зная, в страната има 7 такива обекта. Извън тези случаи и имайки предвид опита на колеги от други съседни на нас страни, като напр. Румъния, намалението на данъка добавена стойност за продажбата на бира през заведенията, не е оказало влияние върху пивоварния бранш. В България това е съвсем нов подход и все още нямаме никакви данни за ефекта от него.

А какви бяха пазарните данни за миналата година?

Пазарните данни показват, че продажбите на бира за 2019 г. са 5,4 млн. хектолитра. През миналата година портфолиото на пивоварните компании се разшири с 25 нови марки и асортимента бира. Те вложиха инвестиции и в обновяването на опаковките на 40 кенове и бутилки, лансирайки нови визии и опаковки с по-леко тегло с цел намаляване на екологичния отпечатък на пивоварния бранш.

Според отчета на Агенция ,,Митници”, постъпленията от акциз за бира за 2019 г. са 78,8 млн. лв., което е с 2,7% под предходната 2018 г., което кореспондира и на лекия спад в обема на реализираното пиво. Сериозни остават капиталовите инвестициите в бранша на обща стойност 42 млн. лева за реновиране на производствената база и въвеждането на зелени безотпадни технологии за опазване на околната среда. За периода 2015-2019 г. общо инвестициите на членовете на СПБ в дълготрайни материални активи надхвърлят 212 млн. лева.

Продължава ли тенденцията на ръст на безалкохолната бира?

Над 10 млн. литра е консумираната безалкохолна и нискоалкохолна бира у нас през 2019 г., като тенденцията е всяка година този обем да расте. В страните от ЕС като осреднената стойност сегментът на безалкохолните бири е 3%. От всички алкохолни индустрии пивопроизводството е единственото, което позволява да има продуктови асортименти с 0% алкохол. Това дава широки възможности да бъдат удовлетворени изискванията на все повече потребители.

Какви са вашите прогнози за развитието на индустрията?

Бизнес резултатите не са единственият показател за развитието на пивоварния бранш. Като при всички бързооборотни стоки, отношението на потребителя към продуктовата категория е от ключово значение. Според омнибусно национално представително проучване** от юни тази година, през лятото бирата е най-често консумираната напитка след бутилираните води.

Всеки втори българин (55% от респондентите) твърди, че пие бира поне веднъж седмично. За 36% от сънародниците ни пивото е подходящо за тях питие, като при активните консуматори това мнение изразяват 60%. Всеки пети българин счита, че бирата е съвременен и модерен продукт, а при хората, пиещи кехлибарената напитка поне 1 път седмично, това е виждането на всеки 3-ти.

Най-големите биролюбители са на възраст 30-39 г. и 40-49 г., а най-често бира се консумира в Русе – 14 пъти месечно, в Плевен - 12 пъти, във Варна – 11 пъти. В сравнение с изследванията от предходните години, тенденциите и нагласите на потребителите към категорията не само не са се променили, но в някои аспекти са дори по-положителни, въпреки кризата с COVID-19 и общата стагнация на бирения пазар. Това, разбира се, силно ни обнадеждава. Надяваме се, че в скоро време ще успеем да върнем позициите си от преди кризата.

Развивате широка социална дейност. Пандемията отказа ли ви от инициативите?

Не, пандемията не ни отказва от инициативите ни за социална отговорност. През юли участвахме в национални конкурси за най-добри комуникационни и социално отговорни проекти, където получихме две престижни отличия за превантивната си кампания ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”. Благодарение на партньорствата с публични институции и неправителствени организации в кампанията се включиха над 55 000 участника от 18 области на страната. Само преди няколко дни заедно с партньорите ни от Велико Търново и ГД Пожарна безопасност и защита на населението открихме поредните площадки за обучения на подрастващите в условия на бедствия и аварии, които инициативи са абсолютно актуални и необходими, предвид продължаващата пандемия с COVID-19.

 

*Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира, малц и хмел в страната и  техните доставчици на материали. През 2020 г. членове на Съюза са пивоварните компании: ,,Болярка ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, ,,Загорка” АД, ,,Каменица” АД, ,,Карлсберг България” АД, ,,Ломско пиво” АД, ,,Доровски инвест“ ООД. За повече информация - www.pivovari.com

**Данните за нагласите на консуматорите са от периодични изследвания на маркетинговата агенцията IPSOS България и от International Reputation Institute.

 

Още интервюта по темата:

Дългосрочното прогнозиране все още е трудно - Интервю с Христо Попов, Изпълнителен директор на пивоварна „Бритос”

Над 60% от европейците споделят, че предпочитат безалкохолните продукти - Интервю с Петер Копиец, Изпълнителен директор на „ЗАГОРКА” АД

Консумацията на нискоалкохолни напитки у дома расте - Интервю с Владан Матич, Изпълнителен директор на „Каменица“ АД

Наблюдаваме преминаване към удобни опаковки на изгодна цена - Интервю с Теодор Несторов, Маркетинг директор на „Карлсберг България”