Списанието

Изберете рубрика:

 

Пазарът на захарни меки и твърди бонбони

Брой 7 / 8, юли / август 2019

Дата: 24.07.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
Пазарът на захарни меки и твърди бонбони

Развитието на продажбите в категория „Бонбони” бележи различна динамика през разглеждания от „Нилсен България” период (от октомври-ноември 2015 до декември-януари 2019 година). Най-високо и положително е било изменението на продажбите през декември-януари 2017 г., а отрицателен тренд се отбелязва в края на 2018 г. началото на 2019 г. (декември`18-януари`19), когато продажбите са регистрирали -0,9% в стойност и -0,3% в обем.

За последната една година (от февруари-март`18 до декември-януари`19) сумарно разпределението на продажбите в обем дават преднина на големите /много големи хранителни магазини (41 – 300 кв. м) с 36,4%, следват супер-хипермаркетите (>301 кв. м) с 30,6%, търговските обекти от традиционната търговия (0-40 кв. м) с 21,3%, следват киоските/магазините за алкохол/удобни магазини, които заемат 6,8% от продажбите на бонбони в обем и 1,6% остава за ХоРеКа канала.

В стойност за същия период данните са следните: 36,3% за големите /много големи хранителни магазини (41 – 300 кв. м), супер-хипермаркетите (>301 кв. м) с 27,1%, търговските обекти от традиционната търговия (0-40 кв. м) с 19,3%, киоските/магазините за алкохол/удобни магазини с 10,3% от сумарните продажби в стойност и 1,9% за ХоРеКа канала.

При сравнение на данните за последната една година (от февруари-март`18 до декември-януари`19) се вижда, че на годишна база изменението общо в обем е положително с 3,5%, както и в стойност с 5,2%. При търговските канали най-голямото положително изменение отбелязват големите /много големи хранителни магазини (41 – 300 кв. м) с 12,7% в обем и 10,8% в стойност и положително изменение на продажбите в бройки. Следващите по важност магазини са киоските/магазините за алкохол/удобни магазини, които отбелязват 5,6% изменение в обем и 8,0% изменение в стойност. Останалите три канала, които наблюдава „Нилсен България” отбелязват минусови стойности и за трите индикатора – обем, стйност и бройки, само при супермаркетите има положителна величина при изменението на продажбите в стойност, която е 1,0%.

Средната цена на артикул се е повишила в посочения период общо за пазара до 1,00 лв., като изменението й е с 5,5%. По отношение на двата сегмента „Меки” и „Твърди” бонбони – твърдите заемат 53,2% дял в обем и 55,3% в стойност, а меките 46,8% в обем и 44,7% в стойност.

Твърди бонбони

Така нар. „Твърди бонбони” отбелязват спад от -8,1% в обем и -1,3% в стойност за последния отчетен период, който е декември-януари 2019 г. Най-важният търговски канал за този вид продукти спрямо последните дванадесет месеца са големите /много големи хранителни магазини (41 – 300 кв. м) с 36% в обем и 36% в стойност, следват супер-хипермаркетите (>301 кв. м) с 31% в обем и 29% в стойност, търговските обекти от традиционната търговия (0-40 кв. м) с 24% в обем и 22% в стойност, киоските/магазините за алкохол/удобни магазини със 7% в обем и 11% в стойност и ХоРеКа канала с 2% в обем и 2% в стойност.

Общо за пазара изменението за последната една година сумарно (от февруари-март`18 до декември-януари`19) спрямо предходната е -3,3% в обем, 1,8% в стойност и -1,2% в бройки. От петте основни канала, които „Нилсен” следи големите /много големи хранителни магазини (41 – 300 кв. м) отбелязват положителни стойности с 2,5% изменение в обем, 5,6% в стойност и 4,2% в бройки, както и киоските/магазините за алкохол/удобни магазини с 4,3% в стойност, 1,7% в бройки, но при тях изменението в обем с отрицателна стойност от -2,1%. Останалите три канала отбелязват само отрицателни стойности в трите показателя.

Разпределението на продажбите на твърдите бонбони по вид показват, че делът на бонбоните за гърло е най-голям – 63,9% в обем и 56,8%  в стойност, като и по двата показателя делът расте. Най-бързо растат продажбите на плодовите бонбони, с 16,3% в стойност и 18% в обем е нараснал с 2 процентни пункта (. MAT декември`18 – януари`19 vs  МАТ декември`17 – януари`18), но те все още са малка част от твърдите бонбони, Бонбоните за гърло растат с 6,1% в стойност, но в обем дори се отчита лек спад от -0,2% последните 12 месеца, спрямо предходните. Плътните захарни бонбони са видът с негативно развитие – спад на продажбите в стойност с 10,7%, а в обем с 11,8% спряо предходните 12 месеца.

Най-предпочитаната опаковка за твърди бонбони е пликът с 86,1% дял в обем и 62,9% дял в стойност (MAT декември`18 – януари`19), следва ролката с 8,8% дял в обем и 19,1% дял в стойност. Разфасовката от 51 до 100 г е най-предпочитана, отговаряща за 64,8% от продажбите в обем и 51,7% в стойност за последния 12-месечен период. Следват опаковките до 50 г с 11,2% дял в обем и 8,0% дял в стойност.

Топ 5 производители на твърди бонбони в обем, подредени по азбучен ред са: „Захарни Заводи – Горна Оряховица”, „Кристал”, „Перфети Ван Мелле”, „Ригли България”, „Рошен”.

Меки бонбони

Меките бонбони също отбелязват изменение в продажбите в обем с 4,6% и в стойност с -0,3% за отчетния период декември-януари 2019 г. Разпределението на търговски канали в обем спрямо последните дванадесет месеца са водени от големите /много големи хранителни магазини (41 – 300 кв. м) с 40% дял, следват супер-хипермаркетите (>301 кв. м) с 32%, търговските обекти от традиционната търговия (0-40 кв. м) с 20% дял в обем, киоските/магазините за алкохол/удобни магазини със 7% в обем и 1% остава за ХоРеКа канала. В стойност картината е следната: 41% дял за големите /много големи хранителни магазини (41 – 300 кв. м), супер-хипермаркетите (>301 кв. м) с 28%, търговските обекти от традиционната търговия (0-40 кв. м) с 18% дял, киоските/магазините за алкохол/удобни магазини с 11% и 2% за ХоРеКа канала.

Общо за пазара изменението за последната една година сумарно (от февруари-март`18 до декември-януари`19) спрямо предходната е 12,5% в обем, 9,6% в стойност и 0,8% в бройки. От петте основни канала, които „Нилсен” следи всички отбелязват положително изменение с изключение на търговските обекти от традиционната търговия (0-40 кв. м), които отчитат -7,1% изменение на продажбите в бройки.

Разпределението на продажбите по вид бонбони показват, че най-продавани са плодовите меки бонбони с 45,1% дял в обем и 50,9% дял в стойност (МАТ декември`18 – януари`19), следвани от пастили с 24,4% дял в обем и 20,8% дял в стойност, и желираните бонбони с 22,4% дял в обем и 20,7% дял в стойност. Най-предпочитаната опаковка за меките бонбони също е пликът с 74,7% в обем и 79,2% в стойност (MAT декември`18 – януари`19), следвана от кутията с 19% в обем и 13% в стойност.

Топ 5 производители на меки бонбони в обем, подредени по азбучен ред са: „Захарни Заводи – Горна Оряховица”, „Ригли България”, „Сторк Трейд”, „Троли” и „Харибо”.