Списанието

Изберете рубрика:

 

Потребителите на био продукти – спортни натури, обичащи домашния уют

Брой 9, септември 2019

Дата: 30.09.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
Потребителите на био продукти – спортни натури, обичащи домашния уют

76% от хората в България са съгласни, че био продуктът трябва да притежава някакъв сертификат, удостоверяващ неговия произход. Това показа проучване на JTN Research, което беше направено специално за 10-тото издание на PROGRESSIVE конференция през 2019 г. Основна цел на изследването бе да провери дали има припокриване на профилите на хора, които пазаруват био продукти и тези, които пазаруват в онлайн супермаркети.

Нов метод за определяне на потребителския профил

Интересен бе начинът, по който беше проведено самото изследване - чрез интегриране на нова методология наречена „пасивно мерене”, при която част от интервюираните са дали съгласие да инсталират софтуер на устройството, от което са участвали в проучването. Този софтуер следи тяхното реално онлайн поведение между 6 и 9 седмици. Основната цел на това пасивно мерене е да се открие какво е реалното поведение на хората спрямо това, което те твърдят, или поне мислят, че правят като потребители. Целта на проучването, направено от агенцията бе да създаде максимално близкия до 360-градусов профил на потребителя – какво мисли, какво си мисли, че прави и какво прави в действителност.

Методология на изследването

Изследването на JTN Research е с национален обхват, с размер на извадката от 600 интервюта, направени сред мъже и жени на възраст между 18 и 64 годишна възраст, които активно участват във вземането на решение за покупките в домакинството. Теренната работа на изследването е направена през март и април 2019 г.

32% не правят разлика между био, еко и органик

За да провери какви са нагласите към био продуктите, JTN предоставя набор от верни и неверни твърдения, с цел да установи до каква степен респондентите са съгласни с тях или ги отричат. 60 на сто от тях твърдят, че могат да разпознаят био продукта по специално лого или знак на опаковката. Любопитна забележка от агенцията е, че изказваните мнения са на общата база, т.е. това са отговорите на всички 600 души, а не само тези, които са посочили, че пазаруват био продукти.  Малко над половината от хората (58%) смятат, че „био” всъщност е маркетингов трик. Тези продукти са по-здравословни за 48 на сто от хората. Малко след тях се нарежда групата на потребителите, които вярват, че това е мода, която ще отшуми (44%). Любопитно е, че 40% от анкетираните са заявили, че всички домашни продукти са био, а за 32 на сто няма абсолютно никаква разлика между био, еко и органик. Едва 30 на сто смятат, че по-високата им цена е оправдана, а 37 на сто констатират, че качеството на био продуктите е по-добро от това на обикновените продукти.

Био потребители: Мъже

55% от мъжете са посочили, че купуват био продукти веднъж на месец или по-рядко.

Основните потребители на био продуктите сред мъжете са на възраст между 18 и 34 годишна възраст. Техният доход варира значително – между 1000 и 3000 лв. месечно. Към профила на потребителя на био продуктите се добавят и още няколко важни характеристики – те са спортни натури, търсещи и вълнуващи се от иновации, предпочитат по-скоро домашния уют пред излизането навън.

50% от тях са се съгласили с твърдението, че био продуктите са по-здравословни, а 34 на сто напълно подкрепят идеята, че по-високата цена на био продуктите е оправдана.

Част от любопитните заключения на проучването бяха, че 20% от търсенията на био храни са в една онлайн сесия с търсене на рецепти.

Био потребители: Жени

При жените отново 55% са посочили, че пазаруват био продукт веднъж месечно или по-често. Изследването засича, че 85 на сто от жените търсят био козметика в интернет поне веднъж седмично. Профилът на потребителя от женски пол показва, че най-силната консуматорска група е на възраст между 35 и 44 години. Това е сигнал, че при тях пазаруването на такива продукти е по-осмислено, решението да се вземе артикул с етикет „био” е информирано и не се влияе от модерно в момента течение. Жените, които пазаруват био продукти, подобно на мъжкия пол, са спортни натури, търсещи домашния уют. За избора и ориентирането в категорията, разчитат много повече на препоръки. При тях размера на месечния доход не е определящ по отношение на търсенето на тези продукти.

57% от жените смятат, че етикетът „био” е маркетингов трик, а 43 на сто – че това е мода, която ще отшуми. В същото време 50% посочват, че това са по-здравословни продукти и 34 на сто смятат, че по-високата цена на био продуктите е оправдана.

Цената на био-то

При изследването на няколко твърдения, свързани с цените на биопродуктите се откроява най-голям дял на хората, които твърдят, че по-високата им цена се предполага от факта, че се произвеждат по-малки количества в сравнение с конвенционалното производство (44%). С маркетингов трик, цената си обясняват 29% от потребителите, а 18% са на мнение, че сертифицирането за био продуктите излиза много скъпо.

Интересен факт, откроен в изследването на JTN Research е този, че 20% от търсенията на био храни са в една и съща онлайн сесия с търсенето на рецепти.

Био в различните категории

Най-много био продукти се купуват от потребителите в хранителния сегмент (95%), показват резултатите от проучването на агенцията. Следват напитки (30%), козметика (30% ) и перилни препарати (11%).

От хората, заявили, че купуват най-вече био храни, 30 на сто търсят в интернет плодове и зеленчуци, а 28 на сто – млечни продукти. Онлайн търговците са по-чест избор за търсене и покупка на биопродукти, е едно от категоричните заключения от изследването на JTN Research.