Списанието

Изберете рубрика:

 

Кои са водещите компании в търговията с бързооборотни стоки в България?

Брой 1, януари 2021

Дата: 02.02.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Кои са водещите компании в търговията с бързооборотни стоки в България?

За трета година списание PROGRESSIVE направи класация на компаниите от сектор търговия с бързооборотни стоки* в изданието „Топ 300 FMCG компании в България”. Какви са основните изводи от класацията?

Целта на класацията е да представи водещите производители, търговци на дребно и дистрибутори/търговци на едро в България предлагащи основни бързооборотни стоки. Изданието обхваща най-големите 100 компании във всеки от трите разглеждани сегмента ранкирани според критерия „Нетни приходи от продажба на продукция“ или „Нетни приходи от продажба на стоки“ в зависимост от това дали основната дейност на компанията е производство, търговия или дистрибуция.

Може да се каже, че 2019-та година, на която е базирана класацията ТОП 300, бе последната до момента, в която икономиката на страната отбеляза ръст. Разбира се, това се отрази ползотворно и на представянето на производителите и търговците на бързооборотни стоки, което е видно и в данните на включените компании. Въпреки това развилата се пандемична обстановка в страната от пролетта на 2020 г., както и политическата несигурност и слабият туристически сезон, напълно преобразиха начина, по който компаниите оперират. Промяна имаше и в потребителските навици следствие на преориентирането към консумация в къщи и търсенето на по-здравословни, пресни и безопасни стоки. Интересно е да видим ефекта от COVID-19 върху резултатите на фирмите в следващата класация ТОП 300, която ще бъде на пазара през есента на 2021 г.

 

Ето и някои основни изводи от класацията:

♦ ТОП 300 компании (производители, търговци на дребно и дистрибутори) генерират приблизително 16,8 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки или продукция през 2019 (15,7 млрд. лв. за класацията ТОП 300 за 2018 година), което е със 7,3% повече спрямо миналогодишната класация и съставлява приблизително 14% oт Брутния вътрешен продукт на страната за 2019 година (119,8 млрд. лв. по данни на Българска Народна Банка).

♦ 8,2% е средният ръст на приходите от продажби на най-големите 300 компании за бързооборотни стоки през 2019 г. при 3,7% ръст на БВП, като ръстът се засилва в сравнение с класацията ТОП 300 през миналата година, когато бе 7,7%.

♦ Най-голям ръст от 10,5% на годишна база бележат ТОП 100 представители в „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“ (9,5% за миналогодишната класация), следвани от ТОП 100 компании в сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ с 8,4% (8% за миналогодишната класация) и ТОП 100 „Производители на бързооборотни стоки“ с 5,2% (5% за миналогодишната класация).

♦ Близо 4/5 от компаниите в ТОП 300 или около 81% от всички отбелязват ръст на приходите от продажби на годишна база, което е ръст в сравнение с ТОП 300 Компании 2019, когато бяха 79%.

♦ 84% от представителите на сектор „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“ бележат ръст на приходите, следвани от компаниите „Производители на бързооборотни стоки“ с 80% и тези в сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ със 79%.

♦ 95% от компаниите в ТОП 300 регистрират печалба като 183 представителя или 60% бележат ръст на печалбата. Резултатите са аналогични с миналогодишната класация. Най-много са печелившите компании в сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ – 98 от разгледаните 100 фирми, следван от сектор „Производители на бързооборотни стоки“ – 95%.

♦ И през тази година ТОП 20 компании в класацията ТОП 300 формират 47% от общите приходи на водещите 300 представителя на класацията.

♦ Най-силна е концентрацията в подкласацията „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“, където ТОП 20 компании в подкласацията държат 82% от общите приходи при 80% година по-рано. Следват представителите от подкласация „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“, където водещите 20 фирми имат 59% дял и „Производители на бързооборотни стоки“ с 51% от общите приходи на включените компании.

Следвайки благоприятното развитие на икономиката на страната, търговците на бързообортни стоки в България изпратиха една много добра 2019 г., като ръстът на приходите, въпреки трудностите, продължава за повечето компании и през 2020-та. По оценка на експерти положителното развитие на обема на пазара в стойност през последните 2019 и 2020-та е около 4%.

Основни причини за ръста в бърооборотния бранш са растящите цени на продуктите (средногодишната инфлация при храните по официални данни е 5,3% за 2019 и около 6% за 2020 г.), увеличаващите се доходи и разходи на домакинствата, както и сравнително ниската безработица. Основни групи стоки, които отбелязаха ръст в цените на годишна база, бяха месо и месни продукти (+11,6%), плодове (+12,8%), мляко и млечни продукти (+4,7%).

По предварителни данни икономиката на страната се очаква да регистрира спад в рамките на 5-7% през 2020 г., а предишната 2019 отбеляза 3,7% ръст. Въпреки затруднената икономическа обстановка, възнагражденията на служителите отбелязват постоянен ръст. По официални статистически данни средната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България бележи постоянен ръст за периода 2015-2020 г. и достига 1,373 лв. бруто през 2020 или 9,4% средногодишен ръст за периода. Двигател на ръста на възнагражденията са както ограниченото предлагане на работна ръка, така и ниската безработица. Въпреки спада на безработицата през последните години, поради негативната демографска картина броят на заетите в страната не бележи изменение.

Добра новина е, че ключови макроикономически показатели се очаква да се подобрят през следващите години, което ще даде допълнителен тласък на бранша. По прогнозни данни икономиката се очаква да се върне към положителен ръст през 2021 г., съответно с 2,6% и 3,7% за 2021 и 2022 г. През юли 2020 Европейската централна банка прие България в ERM-II механизма, което е основно изискване за приемане на страната в Еврозоната, което се очаква най-рано през 2023 или 2024 г. след отговаряне на Маастрихските критериите за конвергениця.

Разбира се, въпреки положителните нагласи, трябва да се има предвид, че страната е изправена пред различни вътрешно структурни дисбаланси, както и външни геополитически рискове, което до голяма степен определя и известната предпазливост на потребителите. Няма как да не се отбележи намаляването и застаряването на населението, както и обезлюдяването на определени региони, които са сред негативните тенденции в бранша.

Основни показатели

Компаниите от ТОП 300 бележат 8,2% ръст на годишна база през 2019 г. (при 7,7% ръст през миналогодишната класация), което е над два пъти повече от темпа на ръст на Брутния вътрешен продукт (3,7%). Най-голям ръст от 10,5% на годишна база бележат ТОП 100 представители „Tърговия на дребно с бързооборотни стоки“ (9,5% ръст в класацията ТОП 300 за 2018 г.), следвани от ТОП 100 компании в сектор „Tърговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ с 8,4% и ТОП 100 „Производители на бързооборотни стоки“ с 5,2%.

Близо 4/5 от компаниите в ТОП 300 или около 81% от всички отбелязват ръст на приходите от продажби на годишна база, което е ръст в сравнение с ТОП 300 2019, когато бяха 79%. 84% от представителите на сектор „Tърговия на дребно с бързооборотни стоки“ бележат ръст на приходите, следвани от компаниите „Производители на бързооборотни стоки“ с 80% и тези в сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ със 79%.

95% от компаниите в ТОП 300 (94% през миналогодишната класация) регистрират печалба, като 179 представителя или 60% бележат ръст на печалбата. Най-много са печелившите компании в сектор „Tърговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ – 99 от общо 100, следвани от 93 в „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“ и 92 в „Производители на бързооборотни стоки“

ТОП 100 Производители на бързооборотни стоки в България генерират 4,94 млрд. лв. нетни приходи от продажби на продукция през 2019-та, което представлява 5,2% ръст на годишна база (4,7 млрд в класацията за 2018 и 5% ръст).

Водещите 20 компании имат съществено значение на пазара, тъй като формират близо 51% от общите нетни приходи на включените в класация играчи. Интересен факт е, че въпреки силната концентрация растежът на приходите в челната стотица не се дължи на водещите 20 компании, които отбелязват средно 2,9% ръст на годишна база, а по-скоро на представителите в класацията заемащи от 21 до 50 място, които регистрират 10,5% ръст.

Преобладаващият брой компании, попадащи в класацията на производителите, са производители на храни (76 от всички), следвани от производителите на напитки (16) и производители на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома с 8 представителя. В стойност производителите на храни заемат по-малък дял от този в брой или общо 66%, докато производителите на напитки са с 25% дял в оборота, а производителите на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома са с приблизително същият дял от 9%.

Най-много компании в класацията от „Храни“ са представители на браншовете „Производство на месо и месни продукти“ (29%), „Производство на мляко и млечни продукти“ (18%), „Производство на шоколадови и захарни изделия“ (9%). ТОП три представени бранша имат близо 57% дял в общите нетни приходи от продажби на продукция с сектор „Храни“.

Производителите от браншовете „Производство на безалкохолни напитки“ и „Производство на пиво“, заемат най-голям дял в оборота от „Напитки“, съответно с 40% и 32% (39% и 34% в миналогодишната класация). Като бройки най-много компании има от сектор „Производство на спиртни напитки и вина“ (6).

Производителите на козметични, почистващи, перилни и други домакински продукти заемат най-малък дял в класацията (8%). Водещите 3 компании в страната заемат близо 2/3 от оборота на представените 8 компании в класацията.

Търговците на дребно с бързооборотни стоки през 2019 г., отбелязаха поредна година на ръст в оборотите, като ТОП 100 Търговци на дребно включени в класацията генерираха 6,52 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки или 10,5% ръст на годишна база (6,21 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки и 9,5% ръст на годишна база в класацията ТОП 300 за 2018 година).

Водещите 20 компании имат ключово значение в бранша, тъй като заемат близо 82% от общите нетни приходи на включените в класация играчи (80% през предишната година). Те бележат и най-голям ръст от 10,7%.

Преобладаващият брой компании, попадащи в класацията на търговците на дребно с бързооборотни стоки, са търговци предлагащи основно храни и напитки (91 от 100), следвани от търговците на нехрани (козметични, перилни и почистващи продукти, хартия, стоки за дома), и други формати търговци.

Водещите 100 търговци на едро/дистрибутори с бързооборотни стоки в България генерират 5,34 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки за 2019-та година или ръст от 8,4% на годишна база (4,76 млрд. лв. за миналогодишната класация при 8% ръст).

Водещите 20 компании държат 59% сред ТОП 100 играча като запазват делът си от миналогодишната класация. Ръстът в сектора се дължи основно на положителното развитие на класираните от 21 до 50 място, които отбелязват 10,6% ръст на годишна база, следвани от ТОП 20 играча, които отбелязват 8,8% ръст.

Концентрацията в бранша се засилва тъй като с напредването на класацията средният ръст на компаниите бележи постоянен спад като този на класираните от 50 до 100 място е близо 5% или двойно по-малък от на ключовите играчи.

Преобладаващият брой компании, попадащи в класацията, са търговци на едро/ дистрибутори на храни (44% от всички), следвани от търговците на едро с напитки (35%). По отношение на оборота компаниите в сектор „Неспециализирана търговия на едро“ предлагащи разнообразни продукти са водещи с 44% дял от приходите. На второ и трето място са съответно търговците на едро/ дистрибутори на храни и тези на напитки с 28% и 22% от общият оборот.

*Класацията „Топ 300 FMCG компании в България” може да бъде закупена чрез поръчка в офиса на сп. PROGRESSIVE на тел. 02/944 35 63.

Повече информация ТУК.