Списанието

Изберете рубрика:

 

Топ 10 търговци на дребно с бързооборотни стоки – кои са те и какво се случи с тях през 2020 г.?

Брой 1, януари 2021

Дата: 02.02.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Топ 10 търговци на дребно с бързооборотни стоки – кои са те и какво се случи с тях през 2020 г.?

За трета поредна година списание PROGRESSIVE анализира представянето на водещите 10 търговци на дребно с бързооборотни стоки и обобщи основните тенденции през 2020 г. в специализирано проучване. Изследването може да бъде закупено от издателството, а ето и кои са основните изводи от разработката.

Изминалата 2020 година постави компаниите и потребителите в бързооборотния сектор в една изключително непривична стресова среда, в която трябваше изключително бързо да се вземат решения за осигуряване на безопасност и адаптиране в новата ситуация. Следвайки неблагоприятното отражение на COVID-19 пандемична обстановка, икономиката на страната (БВП) отбеляза спад от 5,1% на годишна база през 2020 г. (оценка на Европейска комисия), а нивото на безработица се увеличи до 6,7%, докато средногодишната хармонизирана инфлация спадна до 1,2% на годишна база и достигна най-ниските нива от предходните години.

Имайки предвид новите пазарни реалности, търговията на дребно с бързооборотни стоки в страната също отбеляза динамично развитие като ето част от основните тенденции, анализирани и в специализираното проучване на бранша:

♦ Въпреки икономическите трудности в страната, обемът на пазара Търговия на дребно с бързооборотни стоки, генерирана от неспиацлизираните и специализирани търговци в България предлагащи основно храни отбеляза близо 4% ръст в стойност.

♦ Инфлацията при храните надмина 5%, а разходите на домакинствата за храни и напитки като дял от общите разходи се увеличиха.

♦ Средният ръст на топ 10 компании е 6,2% на годишна база, но представянето им е разнопосочно като 2 компании имат ръст от над 15%, но други 3 такива отбелязват спад на нетните приходи от продажби на стоки.

♦ Един от най-динамичните канали за продажби бе този на онлайн търговията, който нарасна над 4 пъти в стойност на годишна база през 2020, но все още заема минимален дял от общия пазар.

♦ Разглежданите топ 10 играча държат близо 46% пазарен дял в стойност през 2020, който се очаква да надмине 50% през 2022 година.

♦ На водещите 3 търговеца се падат близо 33% от продажбите (30% през 2018 г.), като пазарният им дял се очаква да расте и да се доближи до 40% през 2022 г.

♦ През 2021 г. водещите представители се очаква да отворят общо 30 нови магазина и достигнат мрежа от близо 600 локации като особено активни се очаква да бъдат 3 компании.

 

За повече информация и заявка, моля свържете се с екипа на списание PROGRESSIVE: office@cmg-bg.com или 02/944 35 63

Повече информация ТУК.