Списанието

Изберете рубрика:

 

Кашкавалът – отличник по присъствие в хладилника

Брой 10, октомври 2020

Дата: 06.11.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Кашкавалът – отличник по присъствие в хладилника

62% от потребителите консумират кашкавал поне веднъж седмично или по-често показва количествено проучване на JTN, направено чрез събиране на информацията от собствен онлайн панел, сред 600 потребители предимно градското население, на възраст между 18 и 74 години в края на миналата година.

Популярният млечен продукт традиционно присъства на нашата трапеза и в пазарската ни кошница. Но представителите на кое поколение най-често го консумират? Според проучването това са поколение Y (25 – 39 години) и поколение X (40 – 54 годишните), които са с еднакъв показател от 67%. Следва поколение поколение BB на 55 – 75 годишните с 57%. 53% от представителите на най-младото поколение Z (7 – 24 годишните) се хапват кашкавал поне веднъж месечно.

От къде най-често се купува кашкавал? Въпреки популярността на специализираните магазини за млечни продукти, 67% от участниците в проучването на JTN заявяват, че си купуват кашкавал от големи магазини (хипермаркети). 52% от супермермаркети, 33% от малкия квартален магазин, и едва 7% пазаруват от специализирани магазини. Следват „директно от производител“ с 3%, „от био магазин“ с 2% и от „интернет магазин“ с 1%.

Разпределено по поколение картината е следната – най-младото поколение Z си купува кашкавал от хипермаркетите (78%). Представителите на поколение Y посещават специализиран магазин (11%), а 10% от хората на възраст 40 – 54 години (поколение Х) съчетават покупката на кашкавал както от специализиран магазин така и го закупуват директно от производител.

По отношение на средноседмичното количество на консумация на този млечен продукт, от проучването става ясно, че 52% от поколение ВВ (55 – 75 годишните) консумират между 300 и 600 г седмично, следва поколение Х (40 – 54 годишните), от които 50% консумират същото количество на седмична база, поколение Y (25 – 39 години) с 40% и поколение Z (7 – 24 годишните), от които 34% консумират само до 300 г седмично.

Ако се обобщят резултатите на базата на отговорите на представителите на всички поколения, взели участие в проучването, става ясно, че 43% консумират между 300 и 600 г кашкавал средно за една седмица, 27% консумират до 300 г, 19% между 600 г и 1 кг, 6% между 1 кг и 1,5 кг и една 5% консумират над 1,5 кг кашкавал средноседмично.

Цената е важен фактор при взимане на решение за покупка, но какви са очакванията на отделните потребители в тази посока и колко са готови да платят те за този продукти? Очакванията варират съвсем логично в зависимост от грамажа на продукти. Така например за опаковка от 250 г представителите на поколение Y (25 – 39 години) са готови за платят 3,01 лв., за опаковка от 400 г – 4,86 лв., за 1 кг – 10,10 лв.

Следва поколение Х (40 – 54 годишните), които за 250 г биха платили 2,94 лв., за 400 г – 4,68 лв., за 1 кг – 10,28 лв., която е и най-високата цена, посочена от всички участници в проучването. Поколение ВВ (55 – 75 годишните) са готови да дадат 2,72 лв за 250 г кашкавал, 4,38 лв. за 400 г и 10,02 лв. За 1 кг. Поколение Z като представители на най-младата част от населението (7 – 24 годишните) и поради факта, че по-голямата част от тях още живеят с родителите си и не участват активно в ежеседмичните / ежемесечни покупки, са готови за заплатят 2,42 лв. за 250 г кашкавал, 3,87 за опаковка от 400 г и 8,17 лв. за 1 кг.

При основните фактори при вземате на решение за покупка на кашкавал за всички участници в проучването, на първо място се нарежда отсъствието на консерванти и оцветители в продукта, следва „използваните съставки“, което до голяма степен се припокрива с първото твърдение. Името на производителя / марката се нарежда на трето място по значимост, цената се посочва като фактор едва след това. Размерът на опаковката, предварителната информация за продукта от медиите (реклама или друга активност), дали продуктът в момента на пазаруването е на промоция (специална цена, разфасовка и/или други видове промоции), външния вид на продукта, препоръката от роднина, познат, приятел, са следващите по значимост фактори при взимането на решение за покупка.

Източник: JTN

За поколение Z водещи са цената, брандът и размерът на опаковката. За представителите на поколение Y водещи са липсата на добавки, използваните съставки, както и цената. Цената се оказва водещ фактор за избор на продукт за поколение Х, а за представителите на поколение ВВ е важно на първо място липсата на Е-та, използваните съставки и марката на продукта.

Попитани кои от изброените 22 марки познават най-добре, едва три марки изпъкват с показател над 50% сред отговорите на участниците в проучването. Всички останали си разпределят между 44% и 12% (най-малко позната марка).

За същите марки, но вече с въпрос „Кои от изброените марки кашкавал сте закупили през последния месец?“, участниците в проучването отново дават най-висок процент отговори за първите три по познатост марки.