Списанието

Изберете рубрика:

 

Растителните масла – реколта, потребление, пазар

Брой 11, ноември 2020

Дата: 03.12.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Растителните масла – реколта, потребление, пазар

Износът на слънчоглед през сезон 2019/2020 г. е намалял значително спрямо предходния сезон като преобладава този за страните от Европейския съюз*. Основните страни вносителки на роден слънчоглед са Холандия, Германия и Великобритания. Именно износът на маслодайни суровини (слънчоглед и рапица) продължава да е основен проблем за индустрията, тъй като не се натоварват оптимално наличните у нас производствени мощности, което води до ограничаване производство на крайни продукти с висока добавена стойност.

Реколта 2020 – намалено производство поради лоши климатични условия

През реколтната 2020 г. има незначително намаление в засетите площи със слънчоглед – 8 097 440 дка спрямо предходната година, показват данните на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България (СПРММБ). Количеството слънчоглед от реколта 2020 г. (1 643 262 т.) е значително по-малко спрямо 2019 г., което е в пряка зависимост от неблагоприятните климатичните условия. В част от страната се регистрираха високи температури и суша, като Добруджа, Югоизточна България и Централна южна България, а в други части от страната - Северозападна и Югозападна България преобладаваха по-благоприятни условия за развитие на културата. Лошото време се отрази и на качеството на слънчогледа в засегнатите райони, ниска масленост и висок процент на чужди примеси.

При другата основна маслодайна суровина – рапицата се отчита най-малко засети площи през 2020 г. в периода 2016-2020 г. , които са едва 1 141 220 дка. Производството през 2020 г. е най-малко и поради пропаднали площи и ниски добиви вследствие на неблагоприятни климатични условия при сеитбата, вегетацията и прибирането.

За реколтната 2020 г. липсват официални данни за засетите площи соя в страната. От 2018 г.се наблюдава значителен спад в засетите площи, независимо от прилагането на финансово подпомагане за отглеждането на протеинови култури. Отчетените средни добиви и произведено количество са незадоволителни и основно се дължат на климатичните условия и липсата на поливно земеделие в страната ни.

Потреблението на растителни масла

 

Вътрешното потребление на растителни масла е свързано с директната консумация и за влагане в производството на различни хранителни продукти. Преобладава потреблението за директна консумация, отчитат от Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България (СПРММБ). Бутилираното слънчогледово масло е основен елемент в т.н. „малка потребителска кошница“ и определящ елемент за потреблението му е покупната цена в търговските обекти.

 

Динамика на цените на бутилирано слънчогледово олио

 

 

2017/18 (IX-VIII)

2018/19 (IX-VII)

2019/20 (IX-VII)

1.Средна цена рафинирано слънчогледово олио на едро, лв/л

1,97

1,92

2,04

2.Средна цена на рафинирано слънчогледово олио в големи търговски вериги, лв/л

2,4

2,35

2,42

3.Средна цена на рафинирано слънчогледово олио в други търговски обекти, лв/л

2,44

2,37

2,43

Източник: Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти, МЗХГ

 

 

Относно годишната консумация на глава от населението се наблюдава намалена консумацията на бутилирани растителни масла на човек за година, като най-малка е през 2019 г. (10,9 л). Основна причина за това е намаляващата покупателна способност, респективно редуцирането на употребата на основни храни в това число и на слънчогледовото масло.

Намалява консумацията на мазнини с диференцирано предназначение (маргарини), основно поради ограничаване на потреблението на хранителни продукти с високо съдържание на транс-мастни киселини (TFA) в съответствие с тенденциите за здравословно и функционално хранене. От друга страна потреблението на млечни масла се повишава през 2019 г., независимо от препоръките за намаляване на животинските мазнини, богати на наситени мастни киселини. Отчита се и повишен интерес от страна на потребителите към растителни масла с доказан здравословен и функционален ефект върху човешкото здраве. Тази тенденция е в съответствие с препоръките на Световната здравна организация (СЗО) за употребата на биологично активни и функционални храни .

 

Консумация на олио, маргарин и краве масло на човек от населението за година

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Олио – л

12,8

12,3

12,4

12,1

11,8

10,9

Маргарин и други растителни мазнини – кг

1,5

1,3

1,1

1,0

1,0

 

0,98

 

Млечни масла – кг

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

Източник: Годишник на НСИ

В края на 2019 г. общият брой на предприятията у нас, които произвеждат и/или бутилират растителни мазнини е 100, от които действащи са 99. Едно предприятие е с преустановена дейност.

Производствените обекти, които само бутилират растителни масла са значителен брой в страната. Те са 33,от общият брой на регистрираните обекти.

За нашия пазар на бутилирани растителни масла са характерни някои особености, например: ниска покупателна способност на населението. Това предопределя постоянен интерес към покупката на храни от малката потребителска кошница (бел.ред. – само най-необходимото) на ниски цени. В отговор на този потребителски интерес постоянно се предлагат растителни масла в промоции или акции в търговските обекти. От СПРММБ алармират, че се допуска предлагане на бутилирани растителни масла от нерегистрирани стопански субекти в борси, средни и малки търговски обекти.

С цел гарантиране на високо качество и безопасност по инициатива на Сдружението, съвместно с БАБХ е разработен и въведен „Браншови стандарт за рафинирано,бутилирано слънчогледово масло” БС 01/2016. Стандартът се отнася за производството на бутилирано, рафинирано слънчогледово масло, произведено от черен маслодаен слънчоглед в пълен производствен цикъл - производство на сурово масло, рафиниране и бутилиране. Всички производствени етапи се извършват в един обект под контрола на един бизнес оператор. Ежегодно БАБХ публикува списъка на одобрените предприятия, които имат право да прилагат браншовия стандарт. За настоящата година това са „Папас Олио” АД, „Бисер Олива” АД, „Клас Олио” АД, „Крис Ойл 97” ЕООД и „Плиска Ойл” ООД.

Какви са очакванията за развитието на пазара по света и у нас?

Що се отнася до актуалната прогноза за световното производство на слънчоглед и развитието на международните пазари на растителни масла, прогнозата на USDA за реколтата от слънчоглед в света през 2020/21 е за намаляване до нивото от преди три години. Тя ще бъде по-малко от 49,7 млн. тона, което е 9,7% ( -5,3 млн. тона) под нивото на миналата година. Това се дължи главно на намаляване на реколтата в Русия до 13,0 млн. тона и в Украйна до 14,0 млн. тона.

Поради намаляване на засетите площи и неблагоприятни метеорологични условия, USDA очаква намаляване на реколтата от слънчоглед и в Аржентина до 3,0 млн. тона. В Европейския съюз се прогнозира добивът от тази култура да спадне до 9,3 млн. тона (-0,34 млн. тона), както и в Турция до 1,56 млн. тона (-0,19 млн. тона).

В периода 9 октомври - 10 ноември 2020 г. цените на световния пазар на маслодайни семена, шротове и растителни масла значително се повишиха, подчертават от Сдружението. Причината за последното покачване на световните цени е намаляване на прогнозите за добив на соя в САЩ и на световната реколта от слънчоглед, и повишеното търсене на тези суровини.

Най-значително увеличение се наблюдава в световните цени на слънчогледа. Поради неблагоприятните метеорологични условия в ЕС, Русия и Украйна анализаторите понижават прогнозите за световната реколта от слънчоглед. На този фон украинският слънчоглед е поскъпнал с 20,7%, българският с 18,4%, като от началото на прибирането на реколтата повишението е над 55%. Палмовото масло в Малайзия и Индонезия е увеличило цената си с 14,1%, а цената на канадското рапично масло се е повишила с 12,3%. От друга страна производството намалява със 7,8%, поради неблагоприятни метеорологични условия и недостиг на работна ръка, поради карантина заради пандемията COVID-19.

Влиянието на кризата с COVID-19 върху сектора

Основният външен фактор, който ще оказва негативно влияние върху световната търговия, ще остане пандемията COVID-19.

Очакваният спад от 4,4% в глобалната икономика през 2020 г. прогнозиран от МВФ ще продължи да влияе негативно върху цените на маслодайните семена през следващите месеци. Неговото въздействие върху световната търговия с маслодайни семена ще продължи поне докато не започне намаляване честотата на заболявания. Неблагоприятните агрометеорологични условия могат да окажат допълнително значително влияние върху пазарната ситуация. Обикновено по време на Ла Ниня в Югоизточна Азия, Южна Африка, Индия и Австралия валежите са над нормалните, докато Аржентина, Европа, Бразилия и южните части на САЩ изпитват по-сух климат от обикновеното. Очаква се производството на палмово масло да намалее поради обилните валежи в Югоизточна Азия. Друг фактор на несигурност през 2020 г. остава колебанието в световните цени на петрола, които влияят пряко на цената на растителните масла (значителна част от тях се използва за производството на биодизел).

COVID-19 се отразява негативно и по отношение на реализацията на продуктите от преработката на слънчоглед чрез блокиране и затруднено движение на сухопътния транспорт, затваряне и ограничаване на хотели, ресторанти и пътувания, което значително се отразява на поведението на потребителите и променя техните хранителни навици.

От гледна точка на продоволствената сигурност, пандемията принуди много страни да променят стратегията си за снабдяване със зърно(в това число и маслодайни култури) и храни „навреме“ и за „за всеки случай”.

Необходимостта на все повече хора да работят; да се хранят и да прекарват свободното си време у дома, се отразява на консумацията на горива (вкл. биогорива), което от своя страна намалява консумацията на растителни масла за производство на биодизел, електрическа енергия и за индустриални цели. От началото на сезона е регистрирана отрицателна рентабилност при производството на биодизел заради ръста в цените на растителните масла и неопределеното търсене, породено от развитието на пандемията.

 

*Забележка: В статията са използвани данни, предоставени от Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България