Списанието

Изберете рубрика:

 

Тенденции в развитието на сектор „Производство на почистващи и перилни препарати”

Брой 3, март 2018

Дата: 13.03.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
Тенденции в развитието на сектор „Производство на почистващи и перилни препарати”

Потреблението на почистващи и перилни препарати в България бележи постоянен ръст през последните години, в следствие на положителното развитие на икономиката на страната, растящите доходи и потребление на домакинствата, както и ръста при професионалните клиенти като хотели, ресторанти, индустриални перални и почистващите компании. 

По официални данни вътрешното потребление на перилни и почистващи препарати се оценява на приблизително 181 млн. лв през 2016 г., което е ръст от 26% за периода 2012 - 2016 година. Рекордни стойности бележи и местното производство, което достига близо 150 млн.лв. през 2017 г., отбелязвайки приблизително 50% ръст в стойност за последните пет години.

Местното производство осигурява около 40% от потреблението на страната (27% през 2012 година) като останалите 60% се запълват от внос основно от Румъния, Италия, Унгария, Австрия, Турция и Германия. Следва да се отбележи, че въпреки, че вносът надвишава износа на страната, отрицателното външнотърговско салдо постоянно намалява в следствие на сериозния 80% ръст на износа в стойност за периода 2013-2017 година. Приблизително 70% от износа е насочен към Румъния (35%), Италия (20%), Гърция и Македония по около 6%.

 

Лидери в сектора са компаниите част от „Фикосота” (представител на марките „Савекс”, „Тема”, „Тео”, „Ехо”, „Фея”, „Блейзи”), „Мексон” („Медикс”, „Алвина”, „Лекс”, „Рейзър”, „Вир”), „Доверие-Грижа” („Иззи”, „Тайфун”) и „Булеко 2000” („Елви”, „Домино”, „Бене”).

Като цяло общите приходи от продажби на водещите 10 компании в бранша бележат ръст от 8% през 2016 на годишна база, достигайки 243 млн. лв.

Развитие на приходите от продажби на водещите 10 компании в бранша*, 2014-2016

Източник: Финансови отчети на компаниите

*Забележка: Компаниите генерират приходи и от продажбата на други стоки освен перилни и почистващи препарати

Владимир Чириков, пазарен анализатор „KP&G”