Списанието

Изберете рубрика:

 

23% ръст в цената на слънчогледовото масло

Брой 8, август Digital

Дата: 31.08.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
23% ръст в цената на слънчогледовото масло

Продажбите в категорията „Слънчогледово масло“ като цяло остават стабилни за МАТ периода юни 2020 – май 2021 г., в сравнение с предишния МАТ период. Ръстовете в обем, който категорията постига са около 1%, показват данните на агенцията за пазарни проучвания „NielsenIQ България“.

Категорията в детайли

По отношение на предпочитани канали за пазаруване на този продукт, това определено са хипер и супермаркети над 300 кв.м., където категорията отбелязва ръст в обем от около 6%. Това прави този канал и най-важният за категорията, като повече от 60% от продажбите на категорията минават през него. При по-големите хранителни магазини (41-300 кв.м.) продажбите на категорията падат със 7% в обем, същото се забелязва и при малките и средни хранителни магазини под 40 кв. м. 

Като една от много употребяваните категории в домакинствата, цената и качеството на слънчогледовото масло са важни фактори при взимането на решения за покупка. Важно е да се отбележи, че тук цените на единица продукт отбелязват ръст с около 23%, в сравнение с предишния отчетен период.  Цената на литър също отбелязва ръст с около 22%. Това е движено от ръст в цените във всички търговски канали, които „NielsenIQ България“ следи за категорията.

Активните продукти за МАТ периода са 291, което бележи спад от 2% в сравнение с миналата година, когато активните продукти са били 297.

Топ пет марки по продажби в обем, подредени по азбучен ред, са:  „Бисер“, „Златно добруджанско олио“, „Калиакра“, „Клас олио“ и „Ноли“, който за първи път попада в класацията.

 

 

Моментно състояние в развитието на сектора в България

При слънчогледа се очаква намаление на площите до 790 хил. ха, което е с 4% надолу от миналогодишните, показва анализ на Центъра за икономически анализи в селското стопанство (Center for Agri-Policy Analysis – CAPA), цитиран от Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България. Оценката на САРА за реколтата 2021/22 е тя да варира между 1,75-1,80 млн. т, при среден добив от 2,25 т/ха. Прогнозният добив според JRC-Mars е 2,46 т/ха.

Изкупните цени на новата реколта, заради възходящите ценови пазари, засиленото търсене и глобалната монетарна обстановка, е те да стартират от нива близки до най-високите от 2012 г. насам. При царевицата цената от място (Централна България) е за около 330 лв./т, а при слънчогледа (Североизточна България) - 800 лв./т.

Максималното количество на добитата рапица се прогнозира на 400 хил. т, а текущите данни на Министерство на земеделието, храните и горите са за прибрани количества от 285 хил. т.

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни култури

Реколтата от слънчоглед сред основните производителки Русия и Украйна може да бъде засегната от горещините и сухото време през юли, което да спомогне допълнително за поддържане на по-високи цени и да понижи очакванията за много висока реколта.

Последните прогнози на USDA (бел.ред. – Департамент по земеделие на САЩ) за добива на палмово масло през 2021 г., е за 76,4 млн. т. при 73,2 млн. т през 2020 г. FOB (Free On Board) цените от Индонезия през последния месец отново се покачват до 1190 щ.д./т. след като бяха се понижили до 995 щ.д./т.