VINEX

Дата: 04.01.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
VINEX

20 - 23 Април 2020, Бърно, Чехия

VINEX

Изложение за вино и спиртни напитки

20 Април - 23 Април 2020

Brno Exhibition Centre

Бърно, Чехия

http://www.bvv.cz/en/salima/