VINEX

Дата: 04.01.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
VINEX

18- 21 Май 2021, Бърно, Чехия

VINEX

Изложение за вино и спиртни напитки

18 - 21 Май 2021

Brno Exhibition Centre

Бърно, Чехия

https://www.bvv.cz/en/vinex/