А сега накъде?

Брой 6, юни 2016

Дата: 30.06.2016 Коментари: 0
Снимки (1)
А сега накъде?

Весела Калчишкова, „ГфК България”

А сега накъде е въпросът, на който отговори Весела Калчишкова от „ГфК България”. Тя припомни динамиката на пазара на бързооборотни стоки у нас през последните години и особено през 2015 г. и направи сравнение къде е България на фона на останалите държави от ЕС. По-голям брой на домакинствата, но спад на членовете в отделните домакинства, ръст на едночленните домакинства – това са само част от социодемографските фактори, които бяха представени от „ГфК България”. Средната възраст на населението също расте – 40% от главите на домакинствата са над 65годишни. На фона на останалите страни от ЕС, при нас делът на населението под 16 години е доста по-малък.

Въпреки, че в последните 2 години в българската икономика се наблюдават доста позитивни тенденции по отношение на основните макроикономически показатели като индекс на потребителските цени, БВП и безработица, покупателната способност на нашия пазар остава все още доста ниска. Средно в ЕС 30,4% от доходите на домакинствата се разпределят към бързооборотни стоки, включително и някои нехранителни категории.

„В България обаче средно 49% от доходите на българските домакинства отиват за такъв тип услуги, което е доста висок процент на фона на останалите европейски държави”.

Прогнозата за 2016 г. е позитивна – очаква се среден ръст от 1,1% на похарчените средства на ритейл пазара в Европа. На българския бъзрооборотен пазар се очаква увеличение от 2 на сто.

Според данните, които представи „ГфК България” делът на топ 3 търговски групи в страни като Австрия, Чехия, Унгария и Хърватия достига над 70%, което говори за много сериозно окрупняване на пазара. В България този дял е 33%, а в Сърбия 29 на сто.