Нагласи към търговските вериги и техните марки

Брой 6, юни 2018

Дата: 25.06.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
Нагласи към търговските вериги и техните марки

Добромир Живков, управител, Market Links

Специално за конференцията Market Links организира проучване за нагласата на потребителите към търговските вериги и техните собствени марки. В проучването бяха включени най-големите вериги в страната и тяхната клиентска база. Резултатите от изследването показаха, че основната битка на пазара се случва между първите 3 лидери, които имат много близки резултати – Kaufland (95%), Lidl (94%) и Billa (92%). Ключовите индикатори, които агенцията беше замерила с това проучване бяха клиентска база, лоялност и основно посещавана верига. „Наблюдава се относително висока степен на лоялност. Към 3/4 от анкетираните са лоялни към отделните вериги и също така делът на тези, за които един търговец е основно използвана верига е особено висок”, коментира Добромир.

Друго заключение от изследването беше, че веригите са доста добре позиционирани в съзнанието на потребителите и голяма част от това позициониране се дължи и на собствените марки. За да се провери това, в проучването бе включен индикатор като степен на съгласие с твърдението „Това е верига чиито собствени марки ме карат да пазарувам в нея”.